Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Львівська національна академія мистецтв, ЛНАМ

ЛНАМ, Тип ВНЗ: Академія, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1876

Інформація про внз:

Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) - вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, який є одним з найбільш цікавих напрямів вищої освіти України, а саме напрям, який здійснює професійну підготовку і виховання творчих особистостей у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, реставрації, культурології, мистецтвознавства та менеджменту мистецтва.

Ідея створення у Львові мистецької академії зародилася понад сто років тому, а тому сучасний навчальний заклад є спадкоємцем кращих традицій і надбань художньої освіти, започаткованої у Львові ще в середині 19 століття. Свою історію він веде від Художньо-промислової школи (1876 р.), Вільної академії мистецтв (1905 р.), Мистецької школи Олекси Новаківського (1923 р.), інших навчальних закладів, у системі яких апробувалася академічна освіта. У цих мистецьких закладах навчалися, а згодом і викладали видатні митці, вихованці провідних європейських академій: Іван Труш, Осип Курилас, Антон Манастирський, Олена Кульчицька, Григорій Смольський, Святослав Гординський та багато інших.

Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) офіційно створена у вересні 1946 році як інститут прикладного і декоративного мистецтва.

1994 року вона була реорганізована у Львівську державну академію мистецтв, а 21 серпня 2004 року за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, загальнодержавну і міжнародну діяльність їй надано указом Президента України статус національного навчального закладу.

У структурі Академії - 4 навчальних факультети, Інститут прикладного та декоративного мистецтва у Косові, Івано-Франківської області, підготовче відділення для вступників, науково-дослідний відділ, аспірантура і докторантура, спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій в галузі мистецтвознавства, наукова бібліотека, музей, галерея сучасного мистецтва, видавничий відділ, художньо-виробничі майстерні.
Принциповим у справі постійного оновлення викладацького середовища є використання власного потенціалу. Традиційно конкурс на викладацькі посади в Академії виграють її випускники, які, насамперед, на магістерському рівні навчання здобувають, окрім професійно-мистецької, ще й педагогічну і науково-дослідну кваліфікації. 21 випускник Академії став лауреатом Національної (державної) премії України імені Тараса Шевченка. Сучасний розвиток закладу неможливий без активної співпраці з вітчизняними і зарубіжними навчальними закладами. Насамперед, йдеться про тривалу і плідну взаємодію з Київською національною академією образотворчого мистецтва і архітектури та Харківською державною академією дизайну і мистецтв.

Серед зарубіжних партнерів чимало відомих європейських художніх академій та інститутів у Польщі, Франції, Угорщині, Австрії, Болгарії, країнах Прибалтики, що особливо актуально в плані європейської освітньої інтеграції. Ефективним засобом реалізації державних програм стало створення у 1993 році на базі Академії Навчально-науково-творчого комплексу, до складу якого входять 22 навчальних заклади України І-IV рівнів акредитації, які ведуть підготовку у галузі мистецтва.
Сьогодення Академії - це, насамперед, вдосконалення і розвиток власної Школи, яка спільно з іншими мистецькими закладами, провідними митцями, мистецькими спілками, спільно з мистецьким середовищем Львова творитиме майбутнє Львівської Мистецької Школи.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультет: образотворче мистецтво і реставрація

 • Кафедра Монументального живопису
 • Кафедра Монументально-декоративної скульптури
 • Кафедра Сакрального мистецтва
 • Кафедра Реставрації творів мистецтва
 • Кафедра Академічного рисунку
 • Кафедра Академічного живопису

Факультет: декоративно-прикладне мистецтво

 • Кафедра Художнього скла
 • Кафедра Художньої кераміки
 • Кафедра Художнього текстилю
 • Кафедра Художнього металу
 • Кафедра Художнього дерева

Факультет дизайну

 • Кафедра Графічного дизайну
 • Кафедра Дизайну середовища
 • Кафедра Дизайну костюму

Факультет: історія і теорія мистецтва

 • Історії і теорії мистецтва
 • Менеджменту мистецтва
 • Фізичного виховання
 • Соціально-гуманітарних наук

Освітній рівень"Бакалавр" на базі повної середньої освіти (навчання 3 роки 10 місяців) за спеціальністю:
023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Освітній рівень"Бакалавр" зі скороченим терміном навчання за спеціальностями:
022 "Дизайн". Освітні програми: графічний дизайн, дизайн одягу (взуття), дизайн середовища
023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"
Освітні програми:

 1. Художнє дерево, художній метал, художнє скло, художня кераміка, художній розпис тканин, художнє ткацтво
 2. Реставрація творів мистецтва, сакральне мистецтво, монументальний живопис, монументально-декоративна скульптура

Освітній рівень "Магістр" за спеціальностями:
022 "Дизайн". Освітні програми: Графічний дизайн, дизайн одягу (взуття), дизайн середовища
023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"
Освітні програми:

 1. Художнє дерево, художній метал, художнє скло, художня кераміка, художній розпис тканин, художнє ткацтво.
 2. Реставрація творів мистецтва, сакральне мистецтво, монументальний живопис, монументально-декоративна скульптура.

034 "Культурологія". Освітня програма: Мистецтвознавство (денна  та заочна форми навчання).
028 "Менеджмент соціокультурної діяльності". Освітня програма: Менеджмент мистецтва (денна  та заочна форми навчання).

Інформація для абітурієнта

ЛНАМ запрошує слухачів пройти загальний курс підготовки з базових мистецьких дисциплін "Рисунок", "Живопис", "Композиція". Починаючи з 2017 року, є унікальна можливість пройти окремі курси підготовки спеціалізацій "Монументально-декоративна скульптура" (річний курс, який включає підготовку з дисциплін "Рисунок", "Скульптура" та "Скульптурна композиція", "Мистецтвознавство" (піврічний курс з "Історії української художньої культури" та "Історія світової художньої культури").

Навчальні програми та індивідуальний підхід до кожного слухача дає можливість не лише майбутнім абітурієнтам, але й усім, хто бажає оволодіти початковими базисними знаннями з художніх та теоретичних дисциплін, поринути у специфічну атмосферу мистецького середовища.

Вступні випробування для художніх спеціальностей:
І. ТВОРЧИЙ КОНКУРС:
КОМПОЗИЦІЯ Завдання на виявлення творчих, з урахуванням спеціалізації, засад на поставлену проблему та вміння володіти основними зображальними засобами. 8 годин. Матеріал: папір, акрил, темпера, гуаш, туш, глина. Розмір листа: 40x60см.
РИСУНОК Завдання на виявлення характеру, конструкції форми графічними зображальними засобами на основі заданого натурного матеріалу. 8 годин. Матеріал: папір, олівець. Розмір листа: 40x60см, (60x80см. для спеціалізації "Монументальний живопис", "Монументально-декоративна скульптура").
ЖИВОПИС (або СКУЛЬПТУРА для відповідної спеціалізації).

ЖИВОПИС. Завдання на виявлення основних тональних співвідношень, кольору, форми, цілості композиції живописними зображальними засобами на основі заданого натурного матеріалу. 8 годин. Матеріал: папір, полотно, олія, акрил, гуаш, темпера (за бажанням вступника). Розмір листа: 40x60см, (60x80см. для спеціалізації "Монументальний живопис").
СКУЛЬПТУРА (для вступників на кафедру скульптури). Завдання на виявлення характеру, конструкції форми та вміння оперувати тривимірним простором на основі заданого натурного матеріалу. 8 годин. Матеріал: глина.

ІІ. Результат ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.

ІІІ. Результат ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.

Додаткова інформація:
Музей ЛНАМ був створений з метою відбору, збереження, вивчення і використання в навчально-освітньому, виховному процесі артефактів, які засвідчують розвиток мистецької освіти в Україні, відображають етапи формування львівської мистецької школи, діяльності навчального закладу та забезпечують духовну єдність різних поколінь художників, дизайнерів і мистецтвознавців.

Історія музею ЛНАМ  розпочинається одночасно з першим випуском молодих митців Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва у 1953 році. Дипломна робота тоді випускниці, а згодом відомої мисткині Софії Караффи-Корбут - декоративна таріль "Богдан Хмельницький" є найціннішим та найстаршим експонатом Музею. Наочним підтвердженням давньої історії музею можуть слугувати й вхідні двері до Музею - це дипломна робота випускника С. Однопозова (1955р). В фондах музею зберігаються різні за формою і матеріалами мистецькі твори випускників кафедр Академії. Дипломні роботи (тепер уже експонати музею), виконані в кераміці, склі, дереві, металі, художньому текстилі. Усі вони мають неабияку мистецьку та історичну цінність.
Творчі роботи, які визнані кращими за результатами оцінювання Державною екзаменаційною комісією, передаються на зберігання в фонд Музею ЛНАМ. Фонди Музею постійно поповнюються новими експонатами.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ) у Львові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Львів
 • Адреса: вул. Кубійовича, 38
 • Телефони: (032) 276 14 77

Додаткова інформація

 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

14.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.