Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Львівський торговельно-економічний університет, ЛТЕУ

ЛТЕУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1817

Інформація про внз:

Львівський торговельно-економічний університет (ЛТЕУ) – спадкоємець славних традицій Львівської комерційної академії та Львівського торговельно-економічного інституту.

Львівська комерційна академія (ЛКА) - провідний вищий навчальний заклад і визнаний науковий центр ІV рівня акредитації. Її витоки як навчального закладу з підготовки фахівців торговельної справи - у спеціалізованих школах, що діяли у Львові в першій половині XIX ст.

Львівська комерційна академія гордиться своєю майже двохсотрічною історією та званням найстарішого торговельно-економічного ВНЗ України. Датою народження навчального закладу вважається 7 листопада 1817 року - день створення Реальної школи. З того часу освітня установа активно розвивалась, тут роками напрацьовувались кооперативні традиції, зберігались таємниці успішного ведення торговельних справ.
8 вересня 1899 р. за поданням Міністерства віросповідань та освіти імператор своєю постановою взяв до відома створення Державної торговельної школи у Львові. Повідомляючи про це рішення, міністр визначив, що школа повинна почати роботу 1 жовтня 1899 р., затвердив її навчальні плани та призначив тимчасовим керівником школи професора А. Павловського.

Офіційне відкриття вищої торговельної школи у Львові відбулося в понеділок, 2 жовтня 1899 р., у приміщенні будинку Скарбка (тепер будинок Українського драматичного театру ім. М. Заньковецької).

У 1902 році Вища торговельна школа здобула статус Академії - стала називатися Торговельною академією, її офіційно визнано основним освітнім осередком в Галичині з підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері торгівлі.

1922 року Торговельну академію було реорганізовано у вищу школу закордонної торгівлі. Реорганізація відбулася відповідно до ухвали пленарного засідання Торговельної і Промислової палати від 3 квітня 1922 року. В жовтні 1922 р. Міністерство релігії та освіти затвердило статут і навчальні плани Вищої школи закордонної торгівлі у Львові і надало їй привілейоване становище у правах шкільного контролю, затвердження професорського складу, наукових та екзаменаційних правил. Ректором знову було призначено А.Павловського. Його заступниками стали доктори, професори Г. Коров та С. Рузевич (обидва загинули від рук гітлерівців у перші дні окупації Львова).

Вища школа закордонної торгівлі давала своїм випускникам професійні знання, що дозволяло займатися комерційною діяльністю як у Польській державі, так і за її межами. Навчання тривало три роки (один рік - підготовчий курс і 2 роки - професійна освіта). Високий рівень підготовки спеціалістів та багата матеріальна база дали змогу Вищій школі отримати в 1937 р. статус Академії. З 1936 року Академія зовнішньої торгівлі розміщувалася в новому, спеціально збудованому будинку, де і досі головний корпус Львівської комерційної академії.

Після встановлення в Західній Україні радянської влади Академію реорганізовано в Інститут радянської торгівлі. З 1945 р. у Львові функціонують два вищі торговельні навчальні заклади. З Харкова переведено Український радянський інститут кооперативної торгівлі. Цей вуз був одним з чотирьох інститутів ім. М. Туган-Барановського, що під назвою Торговельно-товарознавчий інститут діяв у Києві, потім - в Одесі, а з 1944 р. - у Харкові.

Київський кооперативний інститут ім. М. Туган-Барановського почав свою діяльність 1 січня 1920 р., вирісши з вищих кооперативних інструкторських курсів, які існували при Центральному Українському кооперативному комітетові з осені 1917 р. Це був перший в Україні вищий навчальний заклад, що готував кадри для споживчої кооперації.

У 1947 р. шляхом об'єднання Львівського інституту радянської торгівлі та Інституту радянської кооперативної торгівлі було створено Львівський торговельно-економічний інститут, який спеціалізувався на підготовці фахівців для системи кооперації: бухгалтерів, економістів, товарознавців.

15 квітня 2016 року Львівська комерційна академія була перейменована в Львівський торговельно-економічний університет.
Сьогодні університет – це сучасна освітньо-наукова уставнова європейського зразка ІV-го рівня акредитації, де створено всі передумови для успішного навчання і наукового росту молоді до рівня висококваліфікованих фахівців, що відповідає сучасним вимогам роботодавців. Наша Alma-Mater є постійний лауреатом у рейтингах українських вишів і має вагомі переваги над іншими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців з торгівлі та економіки.

На даний час професорсько-викладацький склад університету налічує 260 осіб, з яких 17 академіків різних галузевих академій наук України, 39 професорів, докторів наук, 167 кандидатів наук, доцентів. Працює аспірантура, докторантура та спеціалізовані ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

        Інститути

 •         Інститут економіки та фінансів
 •         Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
 •         Навчально-науковий інформаційний інститут

        Факультети

 •         Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій
 •         Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування
 •         Юридичний факультет

        Кафедри

 •         Кафедра аудиту, аналізу та оподаткування
 •         Кафедра бухгалтерського обліку
 •         Кафедра вищої математики та кількісних методів
 •         Кафедра господарського права
 •         Кафедра економіки
 •         Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 •         Кафедра митного та технічного регулювання
 •         Кафедра іноземних мов
 •         Кафедра історії і політології
 •         Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
 •         Кафедра комп'ютерних наук
 •         Кафедра кримінального права та процесу
 •         Кафедра маркетингу
 •         Кафедра менеджменту
 •         Кафедра міжнародних економічних відносин
 •         Кафедра теорії держави та права
 •         Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів
 •         Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів
 •         Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
 •         Кафедра фізичного виховання та спорту
 •         Кафедра філософії та культури
 •         Кафедра фінансів, кредиту та страхування
 •         Кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу
 •         Кафедра харчових технологій
 •         Кафедра природничих наук та захисту навколишнього середовища
 •         Кафедра цивільного права та процесу

        Вчена рада університету
        Інші підрозділи

 •         Аспірантура і докторантура
 •         Бібліотека
 •         Відділ кадрів
 •         Відділ моніторингу якості освіти та акредитації
 •         Центр міжнародної освіти та співпраці
 •         Кадрова агенція
 •         Ліга студентів-правників Львівського торговельно-економічного університету
 •         Навчальний відділ
 •         Науковий відділ
 •         Народна капела "Галичанка"
 •         Народна хорова капела "Мрія"
 •         Студентське наукове товариство імені І.М. Туган-Барановського
 •         Студентське самоврядування
 •         Фінансово-господарський відділ
 •         Центр сучасних європейських мов ЛТЕУ

Університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

 •     051 - Економіка
 •     061 - Журналістика
 •     071 - Облік і оподаткуван­ня
 •     072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 •     073 - Менеджмент
 •     075 - Маркетинг
 •     076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 •     081 - Право
 •     122 - Комп'ютерні науки
 •     181 - Харчові технології
 •     183 - Технології захисту навколишнього середовища
 •     241 - Готельно-ресторанна справа
 •     242 - Туризм
 •     292 - Міжнародні економічні відносини


Університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціалізаціями:

 •     Економіка підприємства
 •     Міжнародна економіка
 •     Реклама у бізнесі
 •     Облік і оподаткування
 •     Фінанси, банківська справа та страхування
 •     Менеджмент
 •     Управління інноваційною діяльністю
 •     Управління фінансово-економічною безпекою
 •     Маркетинг
 •     Товарознавство і торговельне підприємництво
 •     Товарознавство та експертиза в митній справі
 •     Товарознавство та комерційна діяльність
 •     Право
 •     Комп'ютерні науки
 •     Харчові технології
 •     Технології захисту навколишнього середовища
 •     Готельно-ресторанна справа
 •     Туризм
 •     Міжнародні економічні відносини
 •     Міжнародний бізнес
 •     Міжнародний бізнес (англійська мова навчання)


Інформація для абітурієнта

До Львівського торговельно-економічного університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Додаткова інформація:
В університеті навчання студентів забезпечене належним методичним забезпеченням (підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками), серед них – праці професорсько-викладацького колективу університету.  

Бібліотечний фонд університету складає майже 500 тисяч примірників, який комплектується літературою з питань економіки, торгівлі, товарознавства, маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, банківської справи, фінансів, менеджменту, міжнародно-економічних відносин, історії кооперації в Україні тощо. У зв’язку з комп’ютеризацією навчального процесу в університеті функціонує електронна бібліотека.

Наші студенти, починаючи із 3-го курсу (або 1-го скороченого терміну навчання) мають можливість пройти військову підготовку в Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, з якою у нас підписано угоду про співпрацю.

Проживання у гуртожитку доступне для всіх студентів університету, які його потребують. Дбаючи про духовне збагачення студентської молоді, у гуртожитках функціонують дві студентські каплиці. Усі навчальні корпуси та гуртожитки мають доступ до мережі Інтернет.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ) у Львові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Львів
 • Адреса: вул. Туган-Барановського, 10
 • Телефони: +38 (032) 275-65-50, 275-68-66

Додаткова інформація

 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

14.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.