Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ДНУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1918

Інформація про внз:

Перша спроба заснування університету в Катеринославі була зроблена ще наприкінці XIХ століття, коли з'явився відповідний царський указ. Але практично ця ідея була реалізована лише в серпні 1918 року завдяки наполегливим зусиллям місцевої інтелігенції й підтримці видатних українських вчених В.І.Вернадського, Д.І.Багалія, М.П.Василенка, Л.В.Писаржевського, за клопотанням яких було ухвалене рішення про відкриття університету в складі чотирьох факультетів: історико-філологічного, юридичного, медичного та фізико-математичного.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара сьогодні - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації багатогалузевий навчально-науковий комплекс, де функціонують 16 факультетів, 3 освітні центри, аспірантура й докторантура, 3 науково-дослідних інститути, 86  кафедр, на яких працюють 1064 викладачів, у тому числі 164 докторів наук, професорів і 654 кандидатів наук, доцентів. До структури університету також входять 5 коледжів (машинобудівний, педагогічний, ракетно-космічного машинобудування, економіки та бізнесу, промисловий), підготовче відділення (у тому числі для іноземців), Регіональний центр безперервної освіти "Придніпров'я", 2 ліцеї (при ДНУ) та ін.
В Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара та його коледжах навчаються понад 20 тисяч студентів за 60 спеціальностями для здобуття ступеня "бакалавр" і 51 спеціальністю для здобуття ступеня "магістр", а також іноземні студенти та аспіранти більш ніж з 20 країн світу. Протягом останніх 25 років суттєво оновився перелік спеціальностей. У ДНУ можна здобути освіту за сучасними напрямками: соціологія, політологія, клінічна лабораторна діагностика, комп'ютерна інженерія, кібербезпека, авіоніка, харчові технології, журналістика, зв'язки з громадськістю, китайська та японська мови, дизайн та іншими. Навчально-виховний і науковий процес в університеті забезпечується на рівні кращих вітчизняних та світових стандартів. Не випадково у 2000 році Указом Президента України університету надано офіційний статус національного навчального закладу, а з 2008 року університет носить ім'я свого славетного випускника Олеся Терентійовича Гончара.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

ДНУ пропонує абітурієнтам навчання на 62 спеціальностях денної форми та 21 спеціальності заочної форми навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра ...

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

 • 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))
 • 022.01 Графічний дизайн
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація              
 • 035.01 Українська мова та література
 • 035.034 Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська  
 • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 • 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
 • 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
 • 035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська            
 • 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська


Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

 • 031 Релігієзнавство                
 • 033 Філософія              
 • 052 Політологія            
 • 054 Соціологія            
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії              


Історичний факультет

 • 032 Історія та археологія            
 • 014 Середня освіта (Історія)

Факультет психології

 • 016 Спеціальна освіта              
 • 053 Психологія            


Економічний факультет

 • 051 Економіка - Економічна кібернетика            
 • 051 Економіка - Бізнес-аналітика
 • 071 Облік і оподаткування              
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування            
 • 075 Маркетинг            
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність            


Факультет систем та засобів масової комунікації

 • 061 Журналістика            

Юридичний факультет

 • 081 Право            

Факультет міжнародної економіки

 • 073 Менеджмент - Управління людськими ресурсами            
 • 073 Менеджмент - Менеджмент організацій
 • 073 Менеджмент - Міжнародний менеджмент
 • 242 Туризм - Туристичний бізнес
 • 242 Туризм - Міжнародний туризм
 • 292 Міжнародні економічні відносини            


Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації

 • 223 Медсестринство            
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування            
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія            
 • 231 Соціальна робота            


Біолого-екологічний факультет

 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
 • 091 Біологія            
 • 101 Екологія              
 • 162 Біотехнології та біоінженерія            


Хімічний факультет

 • 014 Середня освіта (Хімія)
 • 102 Хімія              
 • 161 Хімічні технології та інженерія              
 • 181 Харчові технології              


Геолого-географічний факультет

 • 014 Середня освіта (Географія)
 • 106 Географія            
 • 106 Географія - Географія рекреації та туризму            
 • 103 Науки про Землю - Гідрологія            
 • 103 Науки про Землю - Геологія            


Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем

 • 014 Середня освіта (Фізика)
 • 104 Фізика та астрономія                
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали                
 • 122 Комп'ютерні науки              
 • 123 Комп'ютерна інженерія              
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка              
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка              


Механіко-математичний факультет

 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 111 Математика              
 • 112 Статистика              
 • 113 Прикладна математика - Прикладне комп'ютерне та математичне моделювання
 • 144 Теплоенергетика            


Факультет прикладної математики

 • 113 Прикладна математика    - Комп'ютерне моделювання та технології програмування
 • 121 Інженерія програмного забезпечення              
 • 124 Системний аналіз                


Фізико-технічний факультет

 • 125 Кібербезпека              
 • 131 Прикладна механіка              
 • 132 Матеріалознавство              
 • 133 Галузеве машинобудування              
 • 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка              
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка              
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології              
 • 173 Авіоніка              


Інформація для абітурієнта

Підготовчі курси Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара функціонують з 1954 р. і готують слухачів до вступу на всі напрями університету. Підготовчі курси мають дві форми навчання - вечірню і заочну. Тривалість навчання на вечірній формі - 8, 6 та 3 місяці; на заочній - 9 місяців.

Навчання на курсах допомагає слухачам безпосередньо наблизитися до вимог, що ставляться зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО), виробляє вміння творчо оперувати своїми знаннями, дає змогу переконатися в слушності вибору професії, формує морально-вольові якості майбутніх студентів.

Найважливіше завдання сьогодення роботи Підготовчих курсів - допомогти підготуватися до ЗНО випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти та випускникам попередніх років, а також набути необхідних знань для успішного оволодіння програмних вимог навчальних планів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Заняття на Підготовчих курсах проводяться за всіма предметами ЗНО (математика, фізика, українська мова, українська література, хімія, біологія, географія, англійська мова, історія України) за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Також на Підготовчих курсах здійснюється підготовка до творчого конкурсу для вступу на факультет систем та засобів масової комунікації за напрямом підготовки "Журналістика".

На Підготовчих курсах працюють висококваліфіковані викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Додаткова інформація:

Коледжі:

 • Машинобудівний коледж
 • Коледж ракетно-космічного машинобудування
 • Жовтоводський промисловий коледж
 • Коледж економіки та бізнесу
 • Дніпропетровський педагогічний коледж

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в Дніпрі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Дніпро (Дніпропетровськ)
 • Адреса: просп. Гагаріна, 72
 • Телефони: (056)3749800, (056)3749850

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

16.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.