s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) м. Київ Національний транспортний університет, НТУ


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Запорізький національний університет, ЗНУ

ЗНУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації III-IV, Рік заснування 1930

Інформація про внз:

Запорізький національний університет (ЗНУ) - вищий навчальний заклад державної форми власності, літопис якого ведеться майже 90 років. Ще в 40-х роках минулого століття він посів одне з провідних місць серед педагогічних закладів України і досі залишається на позиції лідера освітніх послуг нашої держави.
11 серпня 1930 року Раднарком України затвердив перелік інститутів і відділів, серед яких під номером 27 значився Запорізький інститут народної освіти. Через рік інститут народної освіти перейменували в Педагогічний інститут професійної освіти, а в 1933 році він отримав нову назву - Запорізький державний педагогічний інститут.
1985 року Запорізький державний педагогічний інститут було реорганізовано у класичний університет.
З 1999 року Запорізький національний університет є членом Європейської асоціації університетів (ЕАІЕ). Із 2003 року ЗНУ - член міжнародної асоціації соціології та адміністрування; з 2004 року ЗНУ став членом української асоціації розвитку менеджменту освіти.
24 грудня 2004 року Указом Президента України № 1536 Запорізькому державному університету надано статус національного.
У 2008 році в Запорізькому національному університеті відкрито Економіко-правничий коледж, з 01 лютого 2009 року - Торговий коледж. 2010 року Запорізький національний університет акредитований за найвищим ІV рівнем.
Сьогодні Запорізький національний університет - відомий і престижний вищий навчальний заклад України, який продовжує найкращі освітні традиції, тісно пов'язані зі славетним минулим запорізького краю, його багатою історією.
До структури університету входить 15 факультетів; 2 коледжі - Економіко-правничий і Торговий, Центр післядипломної освіти із сектором бізнес-освіти, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов, Французький лінгвістичний центр, Центр німецької мови, партнер Ґете-інституту, Українсько-швейцарський центр "Англійська для малюків" та інші.
Університет та його коледжі здійснюють багатоступеневу підготовку фахівців: за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст" за 14 спеціальностями, за освітніми ступенями "Бакалавр" (55 спеціальностей) та "Магістр" (54 спеціальності). Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі та докторантурі.
ЗНУ є засновником великої кількості наукових фахових видань: "Актуальні проблеми іноземної філології: "Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету", "Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки", "Актуальні питання біології, екології та хімії", "Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини", "Проблеми сучасної психології" та ін.
На міжнародному рівні ЗНУ підтримує партнерські зв'язки з багатьма вищими навчальними закладами за межами України. Серед нових партнерів ЗНУ, з якими налагоджене співробітництво, - Анхойський педагогічний університет (Китайська Народна Республіка), Нарвський коледж Тартуського університету (Естонія), Університет Пітещті (Румунія), Університет Кахраманмараш (Туреччина), Державна вища професійна школа в Новому Сончі (Польська Республіка). Студенти Запорізького національного університету мають можливість брати участь у міжнародних програмах обміну ERASMUS+, MEVLANA, Fulbright Programme та навчатись у вищих навчальних закладах Франції, Італії, Чеської Республіки, Польщі, Естонії, Болгарії, Румунії, Туреччини та ін. Запорізький національний університет забезпечує освітню євроінтеграцію для студентів завдяки програмі подвійного диплома, за якою магістранти можуть водночас отримати вищу освіту та другий диплом.
У липні 2016 року Запорізький національний університет, за версією міжнародного рейтингу Webometrics, посів 22 місце серед українських ВНЗ. Вищої позиції не продемонстрував жоден запорізький виш.
За показниками останнього міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World's Universities, у січні 2017 року Запорізький національний університет посів 14 позицію серед українських вишів та 3 234 місце в загальному рейтингу.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Біологічний факультет
Бакалавріат:
091 Біологія
014 Середня освіта    Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
101 Екологія    Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
205 Лісове господарство    Лісове і садово-паркове господарство
102 Хімія
205 Лісове господарство    Мисливське господарство
Магістратура:
091 Біологія
101 Екологія    Екологія та охорона навколишнього середовища
091 Біологія    Генетика
102 Хімія
205 Лісове господарство    Мисливське господарство

Економічний факультет
Бакалавріат:
051 Економіка    Економічна кібернетика
072 Фінанси, банківська справа та страхування    Фінанси і кредит
051 Економіка    Управління персоналом та економіка праці
075 Маркетинг    
071 Облік і оподаткування    Облік і аудит
051 Економіка    Міжнародна економіка
Магістратура:
073 Менеджмент    Управління проектами
073 Менеджмент    Управління фінансово-економічною безпекою
051 Економіка    Економіка довкілля і природних ресурсів
071 Облік і оподаткування    Облік і аудит
051 Економіка    Міжнародна економіка
051 Економіка    Економічна кібернетика
072 Фінанси, банківська справа та страхування    Фінанси і кредит
051 Економіка    Управління персоналом та економіка праці
075 Маркетинг    

Історичний факультет
Бакалавріат:
032 Історія та археологія    Історія
014 Середня освіта     Середня освіта (Історія)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії    Країнознавство
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа    Архівна справа та документознавство
Магістратура:
032 Історія та археологія    Історія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії    Країнознавство
032 Історія та археологія    Архівознавство

Математичний факультет
Бакалавріат:
014 Середня освіта    Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта    Середня освіта (інформатика)
111 Математика    Комп'ютерна математика
126 Інформаційні системи та технології    Інформаційні системи та технології
113 Прикладна математика    Математичне та програмне забезпечення криптології
111 Математика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення        Програмна інженерія
122 Комп'ютерні науки
Магістратура:
111 Математика
122 Комп'ютерні науки
121 Інженерія програмного забезпечення    
113 Прикладна математика    

Факультет журналістики
Бакалавріат:
061 Журналістика
061 Журналістика    Реклама і зв'язки з громадськістю
061 Журналістика    Видавнича справа та редагування
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа    Інформаційна справа
Магістратура:
061 Журналістика
061 Журналістика    Реклама
061 Журналістика    Зв'язки з громадськістю
061 Журналістика    Медіакомунікації

Факультет іноземної філології
Бакалавріат:
035 Філологія    Переклад (англійський)
035 Філологія    Переклад (французький)
035 Філологія    Переклад (німецький)
035 Філологія    Мова і література (англійська)
035 Філологія    Мова і література (іспанська)
035 Філологія    Мова і література (французька)
035 Філологія    Мова і література (німецька)
014 Середня освіта (мова і література (англійська))    Середня освіта (Мова і література (англійська))
Магістратура:
035 Філологія    Переклад (англійський)
035 Філологія    Переклад (французький)
035 Філологія    Переклад (німецький)
035 Філологія    Мова і література (англійська)
035 Філологія    Мова і література (іспанська)
035 Філологія    Мова і література (французька)
035 Філологія    Мова і література (німецька)

Факультет менеджменту
Бакалавріат:
073 Менеджмент    Менеджмент міжнародного бізнесу
073 Менеджмент    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 Менеджмент    Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    Підприємництво та комерційна логістика
073 Менеджмент    Менеджмент організацій і адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    Агробізнес
Магістратура:
073 Менеджмент    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 Менеджмент    Бізнес-адміністрування
073 Менеджмент    Менеджмент закладів освіти, культури та спорту
073 Менеджмент    Логістика
073 Менеджмент    Менеджмент організацій і адміністрування

Факультет соціальної педагогіки та психології
Бакалавріат:
053 Психологія
231 Соціальна робота    Соціальна педагогіка
026 Сценічне мистецтво    Театральне мистецтво
022 Дизайн    Графічний дизайн
013 Початкова освіта
012 Дошкільна освіта
Магістратура:
026 Сценічне мистецтво    Театральне мистецтво
231 Соціальна робота    Соціальна педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки    Педагогіка вищої школи
053 Психологія

Факультет соцiологiї та управління
Бакалавріат, магістратура:
231 Соціальна робота
033 Філософія
281 Публічне управління та адміністрування
054 Соціологія
052 Політологія

Факультет фізичного виховання
Бакалавріат:
017 Фізична культура і спорт    Спорт
227 Фізична терапія, ерготерапія
017 Фізична культура і спорт    Фізичне виховання
242 Туризм
241 Готельно-ресторанна справа
Магістратура:
227 Фізична терапія, ерготерапія
017 Фізична культура і спорт    Спорт
017 Фізична культура і спорт    Фізичне виховання
242 Туризм    Туризмознавство

Фізичний факультет
Бакалавріат:
105 Прикладна фізика та наноматеріали    Прикладна фізика
104 Фізика та астрономія    Фізика
014 Середня освіта
014.08 Середня освіта (Фізика)
Магістратура:
104 Фізика та астрономія    Фізика
014 Середня освіта
014.08 Середня освіта (Фізика)
105 Прикладна фізика та наноматеріали    Прикладна фізика

Філологічний факультет
Бакалавріат:
035 Філологія    Слов'янський переклад (польський)
035 Філологія    Українська мова та література
014 Середня освіта    Середня освіта (Українська мова і література)
035 Філологія    Російська мова та література. Друга мова
Магістратура:
035 Філологія    Українська мова та література
035 Філологія    Російська мова і зарубіжна література. Друга мова

Юридичний факультет
Бакалавріат:
081 Право    Правознавство
Магістратура:
081 Право    Правознавство
262 Правоохоронна діяльність

Інформація для абітурієнта

У Запорізькому національному університеті діє відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування. Він був створений з метою поглибленої та систематичної підготовки абітурієнтів до вступу в університет, сприянню проходження конкурсного відбору та підготовки до навчання найбільш талановитої та здібної молоді з усіх регіонів України.
Підготовчі курси у відділі доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування стартують з 2 жовтня. Слухачі, котрі пройдуть навчання та отримають свідоцтво про успішне закінчення "підготовчих курсів", мають право на першочергове зарахування та отримання додаткових балів для вступу до університету.

Додаткова інформація:
Запорізький національний університет має потужну матеріально-технічну базу та розвинену інфраструктуру для комфортного навчання, проживання і дозвілля студентів: 8 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс, 4 гуртожитки, наукову бібліотеку (книжковий фонд - понад 1 млн. примірників), електронну бібліотеку, навчально-науково-виробничі центри, навчально-науково-дослідні та науково-дослідні лабораторії, відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування, відділ проектної діяльності, редакційно-видавничий відділ, зоологічний та етнографічно-краєзнавчий музеї, прес-службу, Інтернет-радіо "Університет", локальну телевізійну мережу "Юніверс-ТБ", інтернет-портал "Пороги", регіональний інформаційно-виробничий вузол, два оздоровчі пункти, бази відпочинку - "Славутич" на узбережжі Азовського моря та на острові Хортиці.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Запорізького національного університету (ЗНУ) в Запоріжжі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Address

  • Місто: м. Запоріжжя
  • Адреса: вул. Жуковського, 66
  • Телефони: (061) 228 75 00, 764 45 46, (061) 764-67-53

Contact

  • Підготовчі курси: так
  • Безкоштовні\бюджетні місця: так
  • Стипендія: так
  • Гуртожиток: так
  • Аспірантура: так
  • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

08.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.