s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) Івано-Франківська область Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ

ЗНТУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1900

Інформація про внз:

Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) - провідний державний вищий навчальний заклад на Південному Сході України. ЗНТУ має IV рівень акредитації. Рішенням Державної акредитаційної комісії університету надана державна ліцензія на здійснення освітньої діяльності за 56-ма спеціальностями та 36-ма напрямами підготовки.
Існування навчального закладу розпочалося з 1900 році, коли у місті Олександрівськ (з 1924 року - Запоріжжя) було створено семикласне технічне училище, яке готувало фахівців середньої кваліфікації, - техніків-механіків. Його випускники успішно працювали на машинобудівних підприємствах, що сприяло підвищенню авторитету, визнанню училища. Воно вважалося одним з кращих не лише в Україні, але й в Європі.
У 1920 році училище реорганізоване у Запорізький індустріальний технікум з чотирирічним навчанням. З листопада 1922 року, у відповідності до нової системи народної освіти, в Україні технікум був навчальним закладом, який готував інженерів-механіків для сільгоспмашинобудування та інженерів для машинобудування. 1930 року технікум був перетворений на інститут сільгоспмашинобудування. Протягом 10 років, до початку Великої вітчизняної війни, дипломи інженерів одержали тут 782 особи, які надалі працювали як на запорізьких заводах - комбайновому, моторобудівному та інших, так і на заводах інших міст країни - Краматорська, Кіровограда, Луганська, Пензи тощо.
У важкі роки війни понад 600 студентів і викладачів вишу пішли на фронт, 52 навчалися в Артилерійській академії ім. Ф. Дзержинського, 30 закінчили прискорений курс Військової академії механізації і моторизації. Понад 300 студентів і викладачів були відзначені за виявлені ними героїзм і мужність на фронтах бойовими орденами і медалями. Понад 50 воїнів не повернулися додому…
У 1941 році інститут був евакуйований до міста Барнаул Алтайського краю, а згодом на базі інституту створили Алтайський політехнічний інститут. Після визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників в 1944 році був організований Запорізький автомеханічний інститут, який через три роки став Запорізьким інститутом сільськогосподарського машинобудування, а в 1957 р. був перейменований на машинобудівний інститут.
В 1980 році за велику роботу з підготовки кадрів для народного господарства вуз нагороджено "Знаком пошани". За постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 року на базі машинобудівного інституту створений технічний університет.
У серпні 2001 року університету було надано статус "національного".
Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 51 спеціальністю. Викладацький склад налічує понад 900 осіб, з яких 640 мають наукові ступені і вчені звання, в т.ч. 47 докторів наук, професорів. Із числа викладачів 24 особи обрані дійсними членами і членами-кореспондентами галузевих академій України, 25 мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії. В ЗНТУ навчається понад 13 тис. студентів. В університеті працює військова кафедра з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі. В ЦПК (центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів) здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за шістьма спеціальностями.
В ЗНТУ працюють відомі наукові школи в таких галузях як ливарне виробництво; матеріалознавство і термічна обробка; зварювальні процеси; радіотехніка і мікроелектроніка; механіка динамічних систем; теплотехніка; технічна кібернетика; фізика твердого тіла.
Університет здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, працюють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.
За роки свого існування університет підготував понад 85 тис. фахівців, серед яких близько 1500 громадяни іноземних країн Азії, Африки, Європи, Латинської Америки. Підтримуються ділові, наукові, освітянські та культурні зв'язки з навчальними закладами Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Франції тощо.
При ЗНТУ створено "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти", який об'єднує понад 40 шкіл, коледжів, технікумів міста Запоріжжя та області, випускники яких мають відповідні пільги при вступі до університету. До складу ЗНТУ входить Токмацький механічний технікум, Бердянський машинобудівний коледж, Запорізький електротехнічний коледж, Запорізький коледж радіоелектроніки, Запорізький гуманітарний коледж. Відкрито навчальне відділення "Освіта для бізнесу", яке готує кадри для бізнес-стуктур.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Машинобудівний інститут

Транспортний факультет

 • Кафедра автомобілів
 • Кафедра транспортних технологій
 • Кафедра двигунів внутрішнього згорання
 • Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

Машинобудівний факультет

 • Кафедра технології машинобудування
 • Кафедра технології авіаційних двигунів
 • Кафедра металорізальних верстатів та інструментів
 • Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів
 • Кафедра обробки металів тиском
 • Кафедра вищої математики

Фізико-технічний інститут

Інженерно-фізичний факультет

 • Кафедра фізичного матеріалознавства
 • Кафедра машин і технології ливарного виробництва
 • Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва

Електротехнічний факультет

 • Кафедра електропостачання промислових підприємств
 • Кафедра електричних машин
 • Кафедра електричних та електронних апаратів
 • Кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок
 • Кафедра теоретичної і загальної електротехніки
 • Кафедра фізики
 • Кафедра іноземних мов

Факультет будівництва, архітектури та дизайну

 • Кафедра будівельного виробництва та управління проектами
 • Кафедра дизайну
 • Кафедра композиційних матеріалів, хімії та технологій
 • Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 • Кафедра охорони праці і навколишнього середовища
 • Кафедра механіки

Інститут інформатики та радіоелектроніки

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

 • Кафедра радіотехніки та телекомунікацій
 • Кафедра мікро- та наноелектроніки
 • Кафедра інформаційних технологій електронних засобів
 • Кафедра захисту інформації
 • Кафедра прикладної математики
 • Факультет комп'ютерних наук і технологій
 • Кафедра комп'ютерних систем та мереж
 • Кафедра програмних засобів
 • Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики

Вчена та науково-технічна рада інституту

Економіко-гуманітарний інститут

Факультет економіки та управління

 • Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
 • Кафедра обліку та оподаткування
 • Кафедра менеджменту
 • Кафедра маркетингу та логістики
 • Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту
 • Кафедра економічної теорії та підприємництва

Гуманітарний факультет

 • Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Кафедра теорії та практики перекладу
 • Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки
 • Кафедра філософії
 • Кафедра політології та права

Вчена та науково-технічна рада інституту

Інститут управління та права

Факультет міжнародного туризму та управління персоналом

 • Кафедра міжнародного туризму
 • Кафедра управління персоналом і економіки праці
 • Кафедра інформаційних технологій в туризмі
 • Кафедра іноземних мов професійного спілкування

Факультет управління фізичною культурою та спортом

 • Кафедра управління фізичною культурою та спортом
 • Кафедра спеціальної освіти та реабілітології
 • Кафедра приватної охоронної діяльності

Юридичний факультет

 • Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права
 • Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права
 • Кафедра загально-правових та політичних наук

Факультет соціальних наук

 • Кафедра психології
 • Кафедра соціальної роботи
 • Кафедра журналістики

Навчально-науково-виробничий комплекс "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти"
Кафедра військової підготовки

Спеціальності/спеціалізації університету (освітній ступінь "бакалавр"):
132 Матеріалознавство
    прикладне матеріалознавство
    термічна обробка металів
136 Металургія
    ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
131 Прикладна механіка
    обладнання та технології ливарного виробництва
    технології та устаткування зварювання
    відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
121 Інженерія програмного забезпечення    
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
    комп'ютерні системи та мережі
    спеціалізовані комп'ютерні системи
124 Системний аналіз
    інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах
125 Кібербезпека
    безпека інформаційних і комунікаційних систем
    системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
    інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи
    екологічні прилади та системи
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
    якість, стандартизація та сертифікація
153 Мікро- та наносистемна техніка
    мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
172 Телекомунікації та радіотехніка
    інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
    інформаційні мережі зв'язку
    радіоелектронні апарати та засоби
    радіотехніка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
    електричні машини і апарати
    електричні та електронні апарати
    електромеханічні системи автоматизації та електропривод
    електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
    електротехнічні системи електроспоживання
    енергетичний менеджмент
173Авіоніка
    електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів
131 Прикладна механіка
    технології машинобудування
    обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
133 Галузеве машинобудування
    металорізальні верстати та системи
    підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини
і обладнання
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
    технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
    авіаційні двигуни та енергетичні установки
022 Дизайн
     графічний дизайн
    дизайн середовища
    промисловий дизайн
073 Менеджмент
    менеджмент в будівництві
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
    економіка агропромислових формувань
    економіка підприємства
    підприємницька діяльність
132 Матеріалознавство
    композиційні та порошкові матеріали, покриття
192 Будівництво та цивільна інженерія
    промислове і цивільне будівництво
133 Галузеве машинобудування
    колісні та гусеничні транспортні засоби
    двигуни внутрішнього згорання
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 071 Облік і оподаткування
    облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування
    фінанси і кредит
073 Менеджмент
    менеджмент організацій і адміністрування
075 Маркетинг
    маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
    організація торгівлі та комерційна логістика
281 Публічне управління та адміністрування
    регіональне управління
035 Філологія
     035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) - перша англійська
292 Міжнародні економічні відносини
    міжнародний бізнес
016 Спеціальна освіта
    корекційна освіта
017 Фізична культура і спорт
     фізичне виховання
227 Фізична терапія, ерготерапія
    фізична реабілітація
052 Політологія
081 Право
     правознавство
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
231 Соціальна робота
051 Економіка
    управління персоналом та економіка праці
    економіка біоресурсів та природокористування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
    економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності
242 Туризм
    туризмознавство

Спеціальності/спеціалізації університету (освітній ступінь "магістр"):
016 Спеціальна освіта
    колекційна освіта
017 Фізична культура і спорт
    фізичне виховання
022 Дизайн
035 Філологія
    035.04 германські мови та літератури (переклад включно)
051 Економіка
    управління персоналом та економіка праці
053 Психологія
054 Соціологія
061    Журналістика
071 Облік і оподаткування
    облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування
    фінанси і кредит
073 Менеджмент    управління проектами
    менеджмент організацій і адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    
    економіка підприємства
    організація торгівлі та комерційна логістика
    економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності
081 Право
    правознавство
121 Інженерія програмного забезпечення    
    програмне забезпечення систем
    інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
    інформаційні технології проектування
    системи штучного інтелекту
123 Комп'ютерна інженерія
    спеціалізовані комп'ютерні системи
    комп'ютерні системи та мережі
124 Системний аналіз
    інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах
125 Кібербезпека
    безпека інформаційних і комунікаційних систем
    системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
131 Прикладна механіка
    технології машинобудування
    обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
    обладнання та технології ливарного виробництва
    технології та устаткування зварювання
    відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
132 Матеріалознавство
    термічна обробка металів
    прикладне матеріалознавство
    композиційні та порошкові матеріали, покриття
133 Галузеве машинобудування
    колісні та гусеничні транспортні засоби
    металорізальні верстати та системи
    підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
    двигуни внутрішнього згорання
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
    технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
    авіаційні двигуни та енергетичні установки
136 Металургія
    ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
    електротехнічні системи електроспоживання
    енергетичний менеджмент
    електричні та електронні апарати
    електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
    електромеханічні системи автоматизації та електропривод
    електричні машини і апарати
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
    якість, стандартизація та сертифікація
153 Мікро- та наносистемна техніка
    мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
172 Телекомунікації та радіотехніка
    інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
    інформаційні мережі зв'язку
    радіотехніка
192 Будівництво та цивільна інженерія
    промислове і цивільне будівництво
227 Фізична терапія, ерготерапія
    фізична реабілітація
231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
    управління соціальним закладом
242 Туризм
    туризмознавство
262 Правоохоронна діяльність
275 Транспортні технології    
    275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)
    275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)
281 Публічне управління та адміністрування
    регіональне управління
292 Міжнародні економічні відносини
    міжнародний бізнес

Інформація для абітурієнта

Підготовча робота з майбутніми абітурієнтами здійснюється на факультеті довузівського навчання у формі підготовчого відділення, підготовчих курсів, школи вихідного дня.
Особи, які вже мають вищу освіту, а також студенти денної форми навчання мають можливість одержати другу вищу освіту з отриманням відповідного диплома.

Додаткова інформація:
ЗНТУ сьогодні - це 6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр, 9 навчально-лабораторних корпусів, 4 студентських гуртожитку на 2300 місць, бібліотека з книжковим фондом у понад мільйон примірників, редакційно-видавничий відділ, комп'ютерна друкарня, дві спортивно-оздоровчі здравниці на Дніпрі та на Азовському узбережжі, санаторій-профілакторій, медичний центр, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарська частина тощо.
Наукова бібліотека ЗНТУ - одна з найбільших університетських бібліотек регіону. Бібліотечний фонд налічує більше 900 тис. примірників документів, основну частину якого складає фонд навчальної літератури. Структура бібліотеки складається з 8 відділів, 5 абонементів та 8 читальних залів з зоною Wi Fi. Має розвинуту локальну комп'ютерну мережу. В бібліотеці впроваджено автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему "УФД/Бібліотека". На сьогоднішній день бібліотека налічує 78 комп'ютерів з виходом в Інтернет, з яких 40 - для користувачів. Електронний каталог містить більш ніж 286 тис. бібліографічних записів.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) в Запоріжжі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Address

 • Місто: м. Запоріжжя
 • Адреса: вул. Жуковського, 64
 • Телефони: +38(061)764-21-41, +38(061)764-25-06

Contact

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

19.06.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.