s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) Вінницька область Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ПНУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1940

Інформація про внз:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) є одним з найстаріших вищих навчальних закладів Івано-Франківської області. Згідно з указом Президента України від 26 серпня 1992 року, його створено на базі педагогічного (колишнього Станіславського учительського) інституту, заснованого 1940 року.
За роки свого існування навчальний заклад підготував понад 35000 фахівців, які працюють у державних адміністраціях, виборчих органах, різних галузях господарства, науки, культури і освіти України.
Враховуючи вагомий внесок Прикарпатського університету у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну наукову та науково-педагогічну працю колективу, 21 серпня 2004 року Прикарпатському університету імені Василя Стефаника надано статус національного.

Загалом за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з урахуванням коледжу) вищу освіту здобуває 15 479 студентів (4 253 - за державним замовленням і 11 226 - за контрактом), навчається 334 аспіранти, 26 докторантів.
З урахуванням останніх структурних змін щодо рівнів вищої освіти, університет пропонує програми підготовки:
за 14-ма спеціальностями ступеня молодшого спеціаліста;
за 99-ма спеціальностями (освітніми програмами) ступеня бакалавра;
за 45-ма спеціальностями ступеня спеціаліста;
за 102-ма спеціальностями (освітніми програмами) ступеня магістра, а також забезпечує перепідготовку за базовими акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) у ліцензованому обсязі 240 осіб. За весь час своєї діяльності виш підготував понад 140 тисяч фахівців.

Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, а саме кандидатів і докторів наук, згідно із Законом України "Про вищу освіту" реалізується через навчання в аспірантурі та докторантурі. У 1991 році на базі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника була відкрита постійно діюча аспірантура за шістьма спеціальностями. У 1994 році на базі університету відкрита докторантура. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі та аспірантурі ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" здійснюється на 10 факультетах і 2 інститутах. Станом на сьогоднішній день в аспірантурі університету проліцензовано 25 спеціальностей підготовки докторів філософії через аспірантуру та 16 спеціальностей докторантури.

Університет підтримує тісні зв'язки з багатьма науковими та навчальними закладами світу, підготовляє та реалізує спільні наукові програми.

Здобуті місця в міжнародних наукових рейтингах, всеукраїнських предметних олімпіадах підтверджують високий рівень наукових знань, професіоналізм викладачів та студентів університету. Успішність Прикарпатського національного університеті імені Василя Стефаника відображена в національних та міжнародних рейтингах вищих навчальних закладів, таких як Міжнародний рейтинг "QS World Universiti Ranking", "Топ-200 Україна", рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками науко-метричної бази даних Scopus.

У вебометричному рейтингу університетів світу (Webomentrics ranking of world's universities), представленому 11995 вишами світу, ПНУ імені Василя Стефаника посів 3 734 місце у світі, 1 118 місце в Європі і 19 місце в Україні. У проекті "Топ-200 Україна" Університет зайняв 38 місце серед 200 університетів.
Викладачі та студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника не стоять осторонь політичного та громадського життя країни. Багато з них взяли участь у Революції Гідності в Києві, у протестних акціях в обласному центрі та інших населених пунктах області. На жаль, є серед них і жертви. Одним з героїв Небесної Сотні став студент університету, Роман Гурик, який отримав звання "Герой України" (посмертно). У жовтні 2014 перед центральним корпусом університету встановлено пам'ятний обеліск Героєві та викладачам і студентам, що віддали життя за незалежність України.
Студенти ПНУ імені Василя Стефаника є і серед воїнів, що захищають цілісність та суверенітет України в зоні АТО.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Економічний факультет

 • Кафедра фінансів
 • Кафедра обліку і аудиту
 • Кафедра менеджменту і маркетингу
 • Кафедра економічної кібернетики
 • Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Педагогічний факультет

 • Кафедра педагогіки імені Б. Ступарика
 • Кафедра теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти
 • Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
 • Кафедра фахових методик і технологій початкової освіти
 • Кафедра педагогіки початкової освіти

Фізико-технічний факультет

 • Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки
 • Кафедра теоретичної та експериментальної фізики
 • Кафедра матеріалознавства і новітніх технологій
 • Кафедра фізики і хімії твердого тіла

Філософський факультет

 • Кафедра загальної та клінічної психології
 • Кафедра соціальної психології та психології розвитку
 • Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства

Факультет іноземних мов

 • Кафедра англійської філології
 • Кафедра німецької філології
 • Кафедра французької філології

Факультет математики та інформатики

 • Кафедра диференціальних рівнянь і прикладної математики
 • Кафедра математичного і функціонального аналізу
 • Кафедра інформатики
 • Кафедра статистики і вищої математики
 • Кафедра алгебри та геометрії
 • Кафедра інформаційних технологій

Факультет туризму

 • Кафедра організації туризму та управління соціокультурною діяльністю
 • Кафедра туризмознавства і краєзнавства
 • Кафедра іноземних мов та країнознавства
 • Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

 • Кафедра історії України
 • Кафедра історії слов'ян
 • Кафедра iсторіографії і джерелознавства
 • Кафедра етнології і археології
 • Кафедра міжнародних відносин
 • Кафедра всесвітньої історії
 • Кафедра іноземних мов і перекладу
 • Кафедра політології
 • Кафедра політичних інститутів та процесів
 • Кафедра міжнародних економічних відносин

Факультет фізичного виховання і спорту

 • Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту
 • Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін
 • Кафедра фізичної реабілітації

Факультет філології

 • Кафедра української мови
 • Кафедра української літератури
 • Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства
 • Кафедра слов'янських мов
 • Кафедра загального та германського мовознавства
 • Кафедра журналістики

Факультет природничих наук

 • Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин
 • Кафедра хімії
 • Кафедра хімії середовища та хімічної освіти
 • Кафедра біології та екології
 • Кафедра лісознавства
 • Кафедра біохімії та біотехнології
 • Кафедра агрохімії і ґрунтознавства
 • Кафедра географії та природознавства

Загально-університетські кафедри

 • Кафедра фізичного виховання
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра безпеки життєдіяльності
 • Кафедра військової підготовки

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

 • Кафедра управління та бізнес-адміністрування
 • Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій

Навчально-науковий Інститут мистецтв

 • Кафедра методики музичного виховання та диригування
 • Кафедра сценічного мистецтва і хореографії
 • Кафедра дизайну і теорії мистецтва
 • Кафедра методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
 • Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
 • Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва
 • Кафедра виконавського мистецтва

Коломийський навчально-науковий Інститут

 • Кафедра філології
 • Кафедра педагогіки і психології
 • Кафедра соціально-економічних і природничих дисциплін

Навчально-науковий Юридичний інститут

 • Кафедра теорії та історії держави і права
 • Кафедра кримінального права
 • Кафедра цивільного права
 • Кафедра судочинства
 • Кафедра трудового, екологічного та аграрного права
 • Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (на базі ПЗСО)

 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 014 Середня освіта (англійська мова і література)
 • 014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)
 • 014 Середня освіта (географія)
 • 014 Середня освіта (інформатика)
 • 014 Середня освіта (історія)
 • 014 Середня освіта (математика)
 • 014 Середня освіта (музичне мистецтво)
 • 014 Середня освіта (німецька мова і література)
 • 014 Середня освіта (образотворче мистецтво)
 • 014 Середня освіта (фізична культура)
 • 014 Середня освіта (хімія)
 • 014 Середня освіта (польська мова і література)
 • 014 Середня освіта (українська мова та література)
 • 014 Середня освіта (фізика)
 • 017 Фізична культура і спорт
 • 022 Дизайн/Графічний дизайн/Дизайн середовища/Дизайн одягу
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація/Образотворче мистецтво/Декоративно-прикладне мистецтво/Реставрація творів мистецтва
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 026 Сценічне мистецтво
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
 • 032 Історія та археологія
 • 033 Філософія
 • 035 Філологія (германські мови та літератури, переклад включно)/Англійська мова і література, переклад
 • 035 Філологія (германські мови та літератури, переклад включно)/Німецька мова і література, переклад
 • 035 Філологія (романські мови та літератури, переклад включно)/Французька мова і література, переклад
 • 035 Філологія/Польська мова і література
 • 035 Філологія/Слов'янські мови та літератури (українсько-російський переклад)
 • 035 Філологія/Українська мова і література
 • 035 Філологія/Чеська мова і література
 • 051 Економіка
 • 052 Політологія
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент/Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • 073 Менеджмент/Менеджмент організацій і адміністрування
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 081 Право
 • 091 Біологія/Біохімія
 • 091 Біологія/Лабораторна діагностика
 • 101 Екологія
 • 102 Хімія
 • 103 Науки про Землю/Географія
 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 106 Географія
 • 111 Математика
 • 112 Статистика
 • 113 Прикладна математика
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 171 Електроніка/Комп'ютерне проектування інтегральних схем
 • 201 Агрономія
 • 205 Лісове господарство
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія
 • 231 Соціальна робота
 • 231 Соціальна робота/Соціальна педагогіка
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 292 Міжнародні економічні відносини

Вступники освітнього рівня "Магістр" на спеціальності галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини" за всіма формами навчання, складають єдиний вступний іспит з іноземної мови, який передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання і вступне фахове випробування в університеті.
Вступники освітнього рівня "Магістр" на спеціальність 081 "Право" вступають до університету виключно за результатами єдиного фахового вступного випробування, яке передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Вступники на всі інші спеціальності складають вступні випробування в університеті!

Інформація для абітурієнта

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника запрошує учнів 9-11 класів, випускників шкіл минулих років, студентів і слухачів професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації для поглибленого вивчення дисциплін і підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання на 5-, 4-, 3-, 2- місячні підготовчі курси, а також учнів 9 класів для підготовки до вступу в Івано-Франківський коледж ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника".
Мета підготовчих курсів - зробити доступною якісну довузівську підготовку, дати можливість слухачам систематизувати та підвищити свої знання, отримані в школі, адаптувати їх до вимог зовнішнього незалежного оцінювання та навчання в вищих навчальних закладах.
Навчання базується на шкільних програмах та програмах тестів зовнішнього незалежного оцінювання.
Підготовчі курси проводяться провідними методистами університету, кандидатами наук, з таких предметів:

 • історія україни;
 • математика;
 • географія;
 • хімія;
 • хореографія.

Додаткова інформація:
Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальностями:

 • 013 початкова освіта
 • 012 дошкільна освіта
 • 022 дизайн
 • 113 прикладна математика
 • 241 готельно-ресторанна справа
 • 242 туризм

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ПНУ) в Івано-Франківську, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Address

 • Місто: м. Івано-Франківськ
 • Адреса: вул. Шевченка, 57
 • Телефони: (0342) 75 23 51

Contact

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

12.06.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.