s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) Івано-Франківська область Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Одеський національний політехнічний університет, ОНПУ

ОНПУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1918

Інформація про внз:

Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) є найстарішим вищим технічним навчальним закладом ІV рівня акредитації на півдні України. За роки існування одеські політехніки зробили значний внесок у розвиток української та світової науки і техніки, у підготовку фахівців для народного господарства. Випускники університету плідно працюють у всіх регіонах України та у понад дев'яносто зарубіжних державах.

Заснований у вересні 1918 року, Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) пройшов великий шлях становлення і розвитку. За роки свого існування він перетворився на один із провідних вузів України, став великим навчально-науковим центром, що зіграв і понині відіграє важливу роль в розвитку освіти і науки. Високий престиж університету визначається авторитетом видатних вчених, які працювали раніше і працюють у ньому в даний час. Серед них багато вчених зі світовим ім'ям.

Праці і досягнення наукових шкіл вчених, які в різні роки працювали в університеті, а також тих, хто продовжує трудитися в його стінах, широко відомі науковій громадськості. Серед них 1 лауреат Нобелівської премії, 4 Героя Соціалістичної Праці, 15 лауреатів Державних премій, 17 Заслужених діячів науки і техніки, 9 Заслужених працівників Вищої школи і народної освіти, 34 відмінника освіти України. Більшість з них не лише працювали, а й отримали вищу освіту в Одеському політехнічному.

За високі показники в педагогічній і науково-технічної діяльності Одеський національний політехнічний університет був нагороджений: у 1968 році Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 1971 році Орденом Трудового Червоного Прапору, у 1977 році колектив університету занесено на Дошку Пошани України, у 1998 році Почесною грамотою Ради Міністрів України, а в 2001 році присвоєно статус національного.

Університет постійно розвиває творчі зв'язки з підприємствами, фірмами та організаціями, навчальними та науково-дослідними закладами України і зарубіжних держав; університет відкритий для співпраці з усіма, хто прагне допомогти розвитку вищої школи України.

Сьогодні одеські політехніки активно працюють над інноваційним розвитком свого вузу, поставивши перед собою амбітне завдання отримання статусу дослідницького університету європейського рівня.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Навчально-наукові інститути та факультети

 • Навчально-науковий інститут медичної інженерії;
 • Навчально-науковий інститут комп'ютерних систем;
 • Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій;
 • Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій;
 • Навчально-науковий інститут машинобудування;
 • Навчально-науковий інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту;
 • Навчально-науковий інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління;
 • Навчально-науковий інститут електромеханіки та енерго-менеджменту;
 • Українсько-іспанський навчально-науковий інститут;
 • Українсько-німецький навчально-науковий інститут;
 • Українсько-польський навчально-науковий інститут;
 • Інститут дистанційної і заочної освіти;
 • Навчально-науковий інститут підготовки іноземних громадян
 • Хіміко-технологічний факультет;
 • Гуманітарний факультет.

Навчальні центри:

 • Центр післядипломної освіти, індивідуальної підготовки та перепідготовки
 • Навчальний центр підвищення якості освіти.

Кафедри

 • Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
 • Кафедра автомобільного транспорту
 • Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку
 • Кафедра атомних електростанцій
 • Кафедра вищої математики та моделювання систем
 • Кафедра військової підготовки
 • Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів
 • Кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій
 • Кафедра економіки підприємств
 • Кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком
 • Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
 • Кафедра електричних машин
 • Кафедра електромеханічних систем з комп'ютерним управлінням
 • Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп'ютерних технологій
 • Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту
 • Кафедра загальної та медичної фізики
 • Кафедра загальноосвітньої підготовки
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем
 • Кафедра інформаційних систем
 • Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні
 • Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці й телекомунікаціях
 • Кафедра інформаційної безпеки
 • Кафедра історії та етнографії України
 • Кафедра комп'ютеризованих систем управління
 • Кафедра комп'ютерних інтелектуальних систем та мереж
 • Кафедра комп'ютерних систем
 • Кафедра культурології та мистецтвознавства
 • Кафедра лінгводидактики
 • Кафедра маркетингу
 • Кафедра машинознавства та деталей машин
 • Кафедра менеджменту
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності
 • Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікації
 • Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування
 • Кафедра німецької мови та перекладу
 • Кафедра обліку, аналізу і аудиту
 • Кафедра органічних і фармацевтичних технологій
 • Кафедра підйомно-транспортного та робото-технічного обладнання
 • Кафедра політології
 • Кафедра правознавства
 • Кафедра підприємництва і торгівлі
 • Кафедра прикладної екології та гідро-газодинаміки
 • Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
 • Кафедра природознавчих наук
 • Кафедра природничо-наукової підготовки
 • Кафедра радіотехнічних пристроїв
 • Кафедра радіоелектронних і телекомунікаційних систем
 • Кафедра системного програмного забезпечення
 • Кафедра психології та соціальної роботи
 • Кафедра теоретичних основ і загальної електротехніки
 • Кафедра теоретичних основ хімії
 • Кафедра теоретичної механіки
 • Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізик
 • Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики
 • Кафедра теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій
 • Кафедра технології води та палива
 • Кафедра технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства
 • Кафедра технології машинобудування
 • Кафедра технології неорганічних речовин і екології
 • Кафедра технології та управління ливарними процесами
 • Кафедра української та російської мов
 • Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності
 • Кафедра фізики
 • Кафедра фізичного виховання та спорту
 • Кафедра філософії та методології науки

Спеціальності підготовки бакалаврів:

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа    
 • 033 Філософія                
 • 034 Культурологія                
 • 035 Філологія                
 • 051 Економіка                
 • 053 Психологія                
 • 061 Журналістика                
 • 071 Облік і оподаткування            
 • 073 Менеджмент                
 • 075 Маркетинг                
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    
 • 101 Екологія                
 • 104 Фізика та астрономія            
 • 113 Прикладна математика            
 • 121 Інженерія програмного забезпечення        
 • 123 Комп'ютерна інженерія            
 • 125 Кібербезпека                
 • 126 Інформаційні системи та технології        
 • 131 Прикладна механіка            
 • 132 Матеріалознавство            
 • 133 Галузеве машинобудування        
 • 136 Металургія                
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 143 Атомна енергетика            
 • 144 Теплоенергетика            
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 161 Хімічні технології та інженерія        
 • 163 Біомедична інженерія            
 • 171 Електроніка                
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка        
 • 183 Технологии защиты окружающей среды    
 • 226 Фармація, промислова фармація        
 • 231 Соціальна робота            
 • 274 Автомобільний транспорт            
 • 281 Публічне управління та адміністрування    

Підрозділи, що забезпечують освітню діяльність ОНПУ:

 • Центр із забезпечення якості вищої освіти
 • Навчально-методичний відділ;
 • Навчально-виробничий відділ;
 • Відділ документального забезпечення освітньої діяльності;
 • Відділ технологій дистанційного навчання;
 • Центр партнерства з підприємствами.


Підрозділи, що забезпечують наукову діяльність ОНПУ:

 • Відділ аспірантури, докторантури та наукових досліджень;
 • Центр трансферу технологій;
 • Науковий парк.

Центри ОНПУ

 • Науково-навчальний випробувальний центр технічної ЕКСПЛУАТАЦІЇ автомобілів "Надійність";
 • "Автодіагностики";
 • Випробувальний центр "Екологія";
 • "Обчислювальна техніка";
 • "Політех-електро";
 • "Соціосфера";
 • Центр PR-технологій;
 • Центр мистецтв;
 • "Інтелект-проект";
 • "Політех-консалт";
 • "Системи автоматизації виробничих і побутових приміщень та електропобутової техніки";
 • "Системи розподілу електроенергії, управління і захисту";
 • "Телекомунікаційні технології";
 • "Центр телекомунікаційних технологій";
 • "Електромеханічні і електронні системи автоматизації";
 • "Енергозбереження електроенергії засобами регульованого електроприводу"
 • Центр безпеки атомної енергетики


Інформація для абітурієнта

До структури Одеського національного політехнічного університету входить училище (Березівське вище технічне училище ОНПУ) та коледжі:
Одеський автомобільно-дорожній коледж ОНПУ;
Херсонський політехнічний коледж ОНПУ;
овокаховський політехнічний коледж ОНПУ.

Додаткова інформація:
В університеті також працюють культурні та спортивні підрозділи:

 • Палац культури студентів;
 • Музей історії і науково-технічних досягнень ОНПУ;
 • Науково-технічна бібліотека;
 • Редакція газети "Одеський політехнік";
 • Спортивно-оздоровчий комплекс "Чайка";
 • Спортивний клуб "Політехнік";
 • Спорткомплекс;
 • Спортивно-туристичний клуб "Романтик";
 • Санаторій-профілакторій.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) в Одесі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Address

 • Місто: м. Одеса
 • Адреса: просп. Шевченка, 1
 • Телефони: (+38 048) 722-19-94, 705-83-33

Contact

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Аспірантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

11.04.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.