s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) Запорізька область Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ХРІДУ, Тип ВНЗ: Інститут

Інформація про внз:

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управлiння при Президентовi України - це провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї. Він покликаний задовольнити суспiльну потребу - пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдального керiвника нової генерацiї, морально орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування на посадах I-IV категорiй.

Сьогоднi Інститут - це сучасний навчально-науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему навчально-науково-методичних послуг, завойовує все бiльше визнання серед широкої громадськостi.

За роки свого існування в Інституті підготовлено 4538 магiстрiв державного управління та понад 3700 менеджерів, що навчалися за суміжними до державного управлiння спецiальностями "Менеджмент органiзацiй" та "Управлiння персоналом i економiка працi", а на факультеті перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрів з використанням сучасних методiв, форм i засобiв навчання пiдвищило свiй фаховий рiвень понад 37 000 державних службовцiв з чотирьох пiвнiчно-схiдних областей України та Автономної Республiки Крим. Усi вони успiшно працюють в органах державної виконавчої влади та органах мiсцевого самоврядування, запроваджуючи нову адмiнiстративну культуру, утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультет соціально-економічного управління (ФСЕУ)
Факультет підготовки магістрів державного управління
Відділ підвищення кваліфікації кадрів

 • Кафедра державного управління
 • Кафедра економічної політики та менеджменту
 • Кафедра економічної теорії та фінансів
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра інформаційних технологій і систем управління
 • Кафедра політології та філософії
 • Кафедра права та європейської інтеграції
 • Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування
 • Кафедра соціальної і гуманітарної політики
 • Кафедра української мови
 • Кафедра управління персоналом та економіки праці

Прийом абітурієнтів на навчання на основі повної середньої освіти за денною і заочною формами для здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальностями:
- 051 "Економіка"
- 073 "Менеджмент"
- 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
- 281 "Публічне управління та адміністрування"

Прийом абітурієнтів на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за денною і заочною формами для здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальностями:
- 051 "Економіка"
- 073 "Менеджмент"
- 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
- 074 "Публічне управління та адміністрування"
- 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"
- 6.030601 "Менеджмент

Прийом слухачiв на навчання на основі вищої освіти:
- за державним замовленням
- за державним контрактом з Національним агентством України з питань державної служби
- за договорами
за денною, вечірньою, заочною та заочно-дистанційною формами навчання для здобуття ступеня магістр за спеціальністю:
- 281 "Публічне управління та адміністрування"

Прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально-економічного управління на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за денною формами для здобуття ступеня "магістр" за спеціальностями:
- 051 "Економіка"
- 073 "Менеджмент"
- 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Інформація для абітурієнта

Перелік конкурсних предметів в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти:
051 Економіка    

 • 1. Українська мова та література
 • 2. Історія України
 • 3. Математика або Географія

073 Менеджмент

 • 1. Українська мова та література
 • 2. Історія України
 • 3. Математика або Іноземна мова (англійська, німецька, французька)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • 1. Українська мова та література
 • 2. Математика
 • 3. Історія України або Іноземна мова (англійська, німецька, французька)

281 Публічне управління та адміністрування    

 • 1. Українська мова та література
 • 2. Історія України
 • 3. Географія або Іноземна мова (англійська, німецька, французька)

Додаткова інформація:
Інститут здійснює співробітництво із 25 країнами, серед них Німеччина, КНР, Франція, Алжир, Польща, Литва, Білорусь, Молдова, Канада, США, Чехія, Ізраїль, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Великобританія, Нідерланди, Грузія та ін.

Бібліотечний відділ Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України виконує функцію інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень у навчальному закладі. Він надає в користування книги та інші інформаційні матеріали слухачам магістерської підготовки, студентам факультету соціально-економічного управління, викладачам, аспірантам, докторантам та працівникам Інституту (в читальному залі та на абонементі), надає послуги слухачам факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, працівникам органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та державним службовцям регіону, здобувачам наукового ступеня, абітурієнтам та власникам "Єдиної картки читача ВНЗ м. Харкова" (в читальному залі). До складу бібліотечного відділу входять: книгосховище, зал для видачі літератури, читальний зал, зал автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Address

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: просп. Московський, 75
 • Телефони: (057)732-76-76, 732-30-42

Contact

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Друга вища освіта: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

09.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.