s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) Одеська область Військова академія (м. Одеса)


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ

ХНУРЕ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1930

Інформація про внз:

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) є одним з профільних університетів України, в якому прикладним інформаційним технологіям та інноваціям в інтересах сталого розвитку приділяється основна увага. У ХНУРЕ найсучасніша матеріально-технічна база для навчання і досліджень, в яких інженерні та інформаційні технології можуть бути інтегровані з іншими дисциплінами.

1930 року на базі будівельного факультету Харківського політехнічного інституту (ХПІ) й архітектурного факультету Харківського художнього інституту був заснований вищий навчальний заклад Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ). 1934 року до складу ХІБІ увійшли Харківський геодезичний інститут і Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. 1941 року в інституті навчалося 1734 студенти, заняття проводили близько 200 викладачів на 4-х факультетах: архітектурному, будівельному, сантехнічному, геодезичному.

У 1944 році ХІБІ був перейменований у Харківський гірничо-індустріальний інститут вугільної промисловості СРСР (ХГІІ). Факультети: машинобудівний (2 фахи: гірниче машинобудування і технологія машинобудування); гірничо-електромеханічний; промислового транспорту. 1947 року Харківський гірничо-індустріальний інститут був перейменований у Харківський гірничий інститут Мінвузу СРСР. Факультети: гірничий, шахтобудівельний, гірничо-електромеханічний, промислового транспорту.

1962 року ХГІІ отримав назву - Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАОТ). Факультети: автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості, радіотехнічний, гірничого машинобудування. 1966 року ХІГМАОТ перейменований у Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ). Факультети 1966 року: автоматики, обчислювальної техніки, радіотехнічний, радіофізичний, електроніки, гірничого машинобудування; 1972 року: систем керування, конструювання радіоапаратури, радіотехнічний, обчислювальної техніки, електроніки.

На початку 1970-х років ХІРЕ готував інженерів за 7-ма фахами: 0606- автоматики і телемеханіки; 0608- математичні й обчислювально-вирішальні пристрої; 0611 - електронні прилади; 0612 - промислова електроніка; 0704 - радіофізика й електроніка; 0701 - радіотехніка; 0705 - конструювання і технологія виробництва радіоапаратури.

1981 року інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 1982 року йому присвоєно ім'я видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки академіка М. К. Янгеля. 1993 року Харківський інститут радіоелектроніки перейменований у Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ).

2001 року університет отримав статус національного.

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) складається з 8 факультетів, 32 кафедр. Зараз в університеті навчаються більше 8 тисяч студентів.

На честь університету названа мала планета - 10681 ХТУРЕ.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.


Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультет комп'ютерних наук

 • Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС)
 • Кафедра штучного інтелекту (ШІ)
 • Кафедра системотехніки (СТ)
 • Кафедра програмної інженерії (ПІ)
 • Кафедра медіа-систем та технологій (МСТ)


Факультет комп'ютерної інженерії та управління

 • Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)
 • Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ)
 • Кафедра безпеки інформаційних технологій (БІТ)
 • Кафедра філософії


Факультет автоматики і комп'ютеризованих технологій

 • Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)
 • Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА)
 • Кафедра фізики
 • Кафедра охорони праці (ОП)


Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту

 • Кафедра інформатики (ІНФ)
 • Кафедра прикладної математики (ПМ)
 • Кафедра вищої математики (ВМ)
 • Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)
 • Кафедра соціальної інформатики (СІ)


Факультет інфокомунікацій

 • Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)
 • Кафедра інформаційно-мережної інженерії (ІМІ)
 • Кафедра метрології та технічної експертизи (МТЕ)

Факультет електронної та біомедичної інженерії

 • Кафедра Біомедичної інженерії (БМІ)
 • Кафедра мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП)
 • Кафедра фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ)
 • Кафедра фізичного виховання та спорту (ФВС)


Факультет інформаційних радіо-технологій та технічного захисту інформації

 • Кафедра комп'ютерної радіо-інженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ)
 • Кафедра радіо-технологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС)
 • Кафедра медіа-інженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС)
 • Кафедра іноземних мов

Факультет навчання іноземних громадян

 • Кафедра мовної підготовки (МП)
 • Кафедра природознавчих наук (ПрН)
 • Кафедра українознавства (Укр)


Перелік спеціальностей для вступу на навчання за освітнім ступенем "бакалавр", "магістр":

 •  051 - Економіка
 •  122 - Комп'ютерні науки
 •  121 - Інженерія програмного забезпечення
 •  113 - Прикладна математика
 •  123 - Комп'ютерна інженерія
 •  124 - Системний аналіз
 •  125 - Кібербезпека
 •  151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 •  152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 •  153 - Мікро- та наносистемна техніка
 •  163 - Біомедична інженерія
 •  171 - Електроніка
 •  172 - Телекомунікації та радіотехніка
 •  173 - Авіоніка
 •  126 - Інформаційні системи та технології
 •  186 - Видавництво та поліграфія


Відділ аспірантури та докторантури проводить підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора науквідповідно. Підготовка проводиться на 26 кафедрах за 14 науковими спеціальностями.

Інформація для абітурієнта

В Університеті діє Підготовче відділення - багатофункціональний навчально-методичний підрозділ Харківського національного університету радіоелектроніки, який забезпечує поглиблене вивчення загальноосвітніх дисциплін - інформатики, фізики, української мови, математики, а також займається підготовкою учнів шкіл та технічних ліцеїв, студентів технікумів та коледжів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та вступу до закладів вищої освіти України.
На базі ПВ працюють:

 • групи поглибленої підготовки для учнів 9-11 класів терміном навчання 2-3 роки (недільна, заочна, навчально-консультаційна форма навчання);
 • курси базової комп'ютерної підготовки, інтернет-програмістів, основ дизайну тощо;
 • недільний клуб "Юний програміст".


Додаткова інформація:

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) має наукові центри та лабораторії:

 • Науково-навчальний дослідний центр "Математичне моделювання"
 • Науково-дослідна навчальна лабораторія "Аналітична оптосхемотроніка"
 • Науково-дослідна лабораторія "Електроніка Оріон"
 • Науково-дослідна лабораторія радіомоніторінгу та обробки радіотехнічної інформації
 • Науково-дослідна навчальна лабораторія "Біомедичні інформаційні системи та технології"
 • Проблемна науково-дослідна лабораторія "Медично-екологічні мікропроцесорні системи"
 • Проблемна науково-дослідна лабораторія автоматизованих систем управління
 • Проблемна науково-дослідна лабораторія електронних та нетрадиційних енерготехнологій
 • Проблемна науково-дослідна лабораторія "Радіолокаційних систем спостереження" (ПНДЛ РЛСС)
 • Проблемна науково-дослідна лабораторія супутникових технологій навігації та високоточного позиціонування
 • ПНДЛ "Інформаційні технології трансферу для систем зменшення ризику"
 • Науково-дослідний центр інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій
 • Навчально-наукова лабораторія "Фізичних основ, технологій побудови та забезпечення безпеки бездротових інформаційних систем" (ННЛ ФОТБС)
 • Навчально-наукова лабораторія "Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях"
 • Навчально-наукова лабораторія "Систем технічного захисту інформації (відеоспостереження, охоронні сигналізації і контроль доступу)" (ННЛ СТЗІ)
 • Науково-дослідна лабораторія радіоастрономії імені Б.Л. Кащеєва науково-дослідної частини
 • Науково-дослідницька частина Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) здійснює планування, організацію, координацію та проведення фундаментальних, прикладних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, наукову співпрацю у межах національних і міжнародних науково-технічних програм, їх фінансове і матеріально-технічне забезпечення, облік та аналіз створюваної науково-технічної продукції і результатів наукової діяльності.


В університеті працює велика Наукова бібліотека.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Address

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: просп. Науки (Леніна), 14
 • Телефони: +380577021807; +3800577021013; +3800577021129

Contact

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

15.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.