s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) м. Київ Університет економіки та права «КРОК»


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Харківська медична академія післядипломної освіти, ХМАПО

ХМАПО, Тип ВНЗ: Академія, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1923

Інформація про внз:

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) - це один із провідних медичних навчальних закладів у системі Міністерства охорони здоров'я України (IV рівень акредитації), який було засновано у 1923 році.

Спочатку вона мала назву - Харківський клінічний інститут для удосконалення лікарів, пізніше, з 1927 року, - Український центральний інститут удосконалення лікарів.
На початок 1928 р. навчання проводилось за 13 спеціальностями, у 1935-1936 рр. - за 54 спеціальностями.

У 1940 р. в інституті працювало вже 180 викладачів, у тому числі 30 професорів. Після визволення України від фашистських загарбників інститут відновив свою діяльність.

1999 року інститут перейменовано на Харківську медичну академію післядипломної освіти. Подальший розвиток академії характеризувався організацією на своїй базі Коледжу для підготовки медичних сестер-бакалаврів, першого в Україні факультету менеджменту в охороні здоров'я та факультету загальної практики - сімейної медицини.

З 2004 року академію очолює професор О.М.Хвисюк, за участі якого було засновано і реорганізовано кафедри з найпріоритетніших дисциплін сучасної медицини: анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології, комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії, генетики та медицини плода, народної та нетрадиційної медицини, хірургії серця, магістральних судин та дитячої хірургії.

В академії працює близько 700 викладачів та 11 науковий співробітник. У складі науково-педагогічних і наукових співробітників працюють 144 докторів наук (119 професорів) та 464 кандидати наук (273 доцент).

Харківська медична академія післядипломної освіти здійснює всі види підготовки лікарів, провізорів та фахівців, які працюють в системі охорони здоров'я як для України, так і для зарубіжжя. Щорічно академія проводить понад 1000 циклів підвищення кваліфікації, на яких навчається близько 17 тисяч слухачів. За більш ніж 90-річну історію існування академії на її кафедрах пройшли підготовку і підвищили кваліфікацію понад 300 тисяч лікарів і провізорів.

Провідні спеціалісти академії приймають участь в реалізації національних та регіональних програм з питань репродуктивного здоров`я нації, профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу, імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, боротьби з онкологічними захворюваннями, запобігання серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань і ін.

Професорсько-викладацький склад щорічно надає біля 24 тис. консультацій хворим, виконує 16,8 тис. найбільш складних оперативних втручань та до 300 виїздів по санітарній авіації в райони і області.

Академія є унікальним в Україні за своїм профілем вищим навчальним закладом післядипломної освіти, що готує фахівців за наступними напрямками: первинна спеціалізація (інтернатура) з 33 спеціальностей, вторинна спеціалізація з 70 спеціальностей, тематичне удосконалення, передатестаційна підготовка і стажування майже з усіх лікарських спеціальностей.

Форми навчання:
- денна;
- очна вечірня;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Педіатричний факультет
Кафедри:

 •    Акушерства та гінекології №1
 •    Дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
 •    Дитячої фтизіатрії та пульмонології
 •    Ендокринології та дитячої ендокринології
 •    Неонатології
 •    Патологічної анатомії
 •    Педіатричної гастроентерології та нутріціології
 •    Педіатрії
 •    Перинатології, акушерства і гінекології
 •    Підліткової медицини
 •    Ультразвукової діагностики
 •    Педагогіки, філософії та мовної підготовки

Терапевтичний факультет
Кафедри:

 •    Гастроентерології
 •    Дерматовенерології
 •    Кардіології та функціональної діагностики
 •    Наркології
 •    Сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології
 •    Неврології та дитячої неврології
 •    Психіатрії
 •    Психотерапії
 •    Рефлексотерапії
 •    Сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації
 •    Терапії
 •    Терапії, ревматології та клінічної фармакології
 •    Фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини
 •    Медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури

Хірургічний факультет
Кафедри:

 •    Анестезіології та інтенсивної терапії
 •    Анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології
 •    Ендоскопії та хірургії
 •    Загальної, дитячої та онкологічної урології
 •    Комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії
 •    Акушерства, гінекології та онкологічної гінекології
 •    Онкологічної хірургії, променевої терапії та паліативної допомоги
 •    Отоларингології та дитячої отоларингології
 •    Офтальмології
 •    Променевої діагностики
 •    Стоматології та терапевтичної стоматології
 •    Стоматології дитячого віку ортодонтії та імплантології
 •    Судово-медичної експертизи
 •    Торако-абдомінальної хірургії
 •    Травматології та ортопедії
 •    Хірургії серця, магістральних судин та дитячої хірургії
 •    Хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології
 •    Ортопедичної стоматології та ортодонтії дорослих

Загальної практики - сімейної медицини
Кафедри:

 •    Акушерства та гінекології №2
 •    Генетики, акушерства, гінекології та медицини плоду
 •    Загальної практики - сімейної медицини
 •    Клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії
 •    Медицини невідкладних станів та медицини катастроф
 •    Менеджменту і економіки в сімейній медицині
 •    Неврології, невропатології та нейрохірургії
 •    Онкології та дитячої онкології
 •    Поліклінічної педіатрії
 •    Соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров'я
 •    Терапії, нефрології та загальної практики - сімейної медицини
 •    Травматології, анестезіології та військової хірургії
 •    Фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини
 •    Хірургії та проктології

Факультет громадського здоров'я
Кафедри:

 •    Гігієни, епідеміології та професійних хвороб
 •    Дезінфектології та профілактики інфекцій, зв'язаний з наданням медичної допомоги
 •    Загальної гігієни та епідеміології
 •    Медичного та фармацевтичного права,загальної і клінічної фармації
 •    Інфекційних хвороб
 •    Дитячих інфекційних хвороб
 •    Клінічної лабораторної діагностики
 •    Клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації
 •    Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я
 •    Клінічної імунології та мікробіології
 •    Медичної паразитології та тропічних хвороб
 •    Дерматовенерології та віл/сніду   Організації охорони здоров`я, публічного управління та адміністрування
 •    Рентгенології та дитячої рентгенології

Проводиться набір до докторантури та аспірантури (на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук) за спеціальністю: 22 "Охорона здоров'я"
Форма навчання: очна денна, очна вечірня, заочна.

Проводиться набір до магістратури за спеціальністю:  073 "Менеджмент".
Термін навчання - 1 рік 5 місяців.

Проводиться набір до клінічної ординатури за спеціальностями:

 • Акушерство та гінекологія
 • Анестезіологія
 • Неонатологія
 • Загальна практика - сімейна медицина
 • Інфекційні хвороби
 • Кардіологія
 • Медицина невідкладних станів
 • Неврологія
 • Онкологія
 • Офтальмологія
 • Ортопедія і травматологія
 • Отоларингологія
 • Педіатрія
 • Психіатрія
 • Радіологія
 • Терапевтична стоматологія
 • Терапія
 • Хірургія
 • Фтизіатрія
 • Дитячі інфекційні хвороби


Інформація для абітурієнта

До складу Харківської медичної академії післядипломної освіти входить Медичний коледж ХМАПО, який здійснює підготовку молодших спеціалістів (за І рівнем акредитації) та медичних сестер-бакалаврів (за II рівнем акредитації), а також проводить підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Додаткова інформація:
В Харківській медичній академії післядипломної освіти з 2013 року працює "Навчально-тренувальний центр підготовки немедичних працівників з надання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях". Заняття проводяться на базі кафедри медицини невідкладних станів і медицини катастроф ХМАПО.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) у Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Address

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: вул. Корчагінців, 58
 • Телефони: (0572)7118025, 7718026

Contact

 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

магістр

Оновлено:

21.04.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.