s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) м. Київ Український інститут лінгвістики і менеджменту

Київський інститут інтелектуальної власності і права НУ "Одеська юридична академія"

КІІВП, Тип ВНЗ: Інститут, Рівень акредитації IV, Рік заснування 2016

Інформація про внз:

Київський інститут інтелектуальної власності і права Національного університету "Одеська юридична академія" є одним з провідних юридичних вищих навчальних закладів України. Продовжуючи славні традиції Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще в 1847 рік (час існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею - першого вищого навчального закладу Одеси).
Київський інститут інтелектуальної власності і права Національного університету "Одеська юридична академія" має ліцензію та сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (в т.ч. іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до фахівця, магістра за фахом "правознавство".

Сьогодні в Інституті працює 77 науково-педагогічних працівника, із них в штаті – 48 осіб. Серед штатних працівників 6 докторів наук, професорів, 1 доктор наук, доцент, 21 кандидати наук, доценти, 5 кандидатів наук, за сумісництвом працюють – 31 особа, серед них 4 доктори наук, професори, 2 доктори наук, доценти та 12 кандидати наук, доценти. Враховуючи те, що Інститут є спеціалізованим навчальним закладом системи правової охорони інтелектуальної власності, науково-технічної інформації та права, формування його професорсько-викладацького складу здійснене із провідних фахівців-практиків зазначених сфер діяльності, випускників Інституту, а також науковців галузевих академій наук України.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Кафедри:

 • Кафедра інтелектуальної власності та права
 • Кафедра соціально-гуманітарних та правових дисциплін
 • Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права
 • Кафедра інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності
 • Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики

Спеціальності та освітні програми:

 • 081 Право: Цивільна та господарська юстиція
 • 081 Право: Інтелектуальна власність
 • 081 Право: Кримінальна юстиція
 • 081 Право: Судова та управлінська діяльність
 • 073 Менеджмент: Управління інтелектуальною власністю
 • 073 Менеджмент: Управління інноваційною діяльністю
 • 124 Системний аналіз: Консолідована інформація

Інформація для абітурієнта

Згідно з Наказом Міністра освіти і науки України 14 травня 2014 року був створений Київський коледж Національного університету "Одеська юридична академія" (зараз - Колледж Київського інституту інтелектуальної власності і права Національного університету "Одеська юридична академія").
Коледж - науковий, навчально-методичним та виховний структурний підрозділ Національного університету "Одеська юридична академія", де здійснюється підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності "Правознавство". Період навчання в коледжі 3 роки денної форми навчання (на базі базової середньої освіти), або 2 роки заочної форми зі скороченим терміном навчання з одночасним здобуттям в загальноосвітній школі повної загальної середньої освіти. Також існує можливість вступу на другий курс коледжу на підставі сертифікатів ЗНО для випускників шкіл з повною середньою освітою (випускники 11-х класів).

Додаткова інформація:
Наш ВНЗ - це вищий навчальний заклад європейського типу, якому притаманні високий рівень освіти, застосування сучасних технологій в організації навчального процесу, використання позитивного інноваційного досвіду провідних зарубіжних вузів, модернізація матеріально-технічної бази і створення комфортних умов життя студентства.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Київського інституту інтелектуальної власності і права НУ "Одеська юридична академія" у Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Address

 • Місто: м. Київ
 • Адреса: Харківське шосе, 210
 • Телефони: (044) 563-80-75, (050)865-68-37, (050)100-15-88

Contact

 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

19.08.18

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.