s-osvita.com.ua РЕЙТИНГИ Національні (українські) рейтинги Рейтинг ВУЗов Украины «Компас-2012»


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Рейтинг ВНЗ України «Компас-2010»

Журнал «Сучасна освіта» №7-8(70) 2010

Редакція журналу "Сучасна освіта" завжди прагне допомогти читачам знайти відповідь на це питання. Продовжуючи обговорення цієї теми на сторінках п'ятого номера журналу "Сучасна освіта", ми звернули увагу наших читачів на систему рейтингової оцінки ВНЗ як за кордоном, так і в Україні і пообіцяли познайомити їх з Національним рейтингом ВНЗ України "Компас 2010". Нагадуємо, що проект "Компас" вже третій рік підряд реалізується компанією СМК і  редакція журналу  “Сучасна освіта”  регулярно знайомить наших читачів з його результатами. Сьогодні ми виконуємо надану обіцянку і представляємо національний рейтинг ВНЗ України "Компас - 2010".
Така дослідницька методологія була обрана з огляду на те, щоб досягнути якомога більше випускників різних ВНЗ та важкодосяжних респондентів (роботодавців, експертів).
Відповідно до мети дослідження методологія передбачала дослідження таких цільових аудиторій:
* Представників компаній-роботодавців.
* Експертів.
* Випускників ВНЗ, що беруть участь у рейтингу.
Всеукраїнське опитування представників компаній-роботодавців: Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю за місцем роботи респондента. У компаніях потенційними респондентами були керівники відділів кадрів та HR-відділів (менеджери з персоналу), а також керівники компаній. У перебігу польового етапу дослідження було опитано представників 990 компаній.
Опитування експертів:
В опитуванні експертів брали участь представники провідних компаній, які до своєї діяльності постійно залучають фахівців певних напрямів спеціалізації, без яких діяльність цих компаній неможлива (наприклад, будівельна компанія не може функціонувати без фахівців з будівництва, архітекторів).
Опитування проводилося методом онлайн-опитування і, частково, методом опитування за допомогою електронної пошти та особистого інтерв'ю за місцем роботи респондента. У компаніях потенційними респондентами були керівники відділів кадрів та HR-відділів (менеджери з персоналу), а також керівники компаній. Всього у перебігу польового етапу дослідження було опитано представників 363 компаній.
Опитування випускників ВНЗ 2004-2009 рр.:
Опитування проводилося методом особистого та телефонного інтерв'ю. Для проведення особистого опитування використовувалась мережа інтерв'юєрів КМІС. У результаті реалізації цього компонента дослідження було опитано 1149 випускників із 230 ВНЗ.

Зведений рейтинг
Рейтинг "Компас-2010" розраховувався за тією ж методологією, що і минулорічний рейтинг "Компас-2009". Не змінився і перелік ВНЗ, включених до рейтингу: усього в загальному рейтингу було оцінено 234 вищих навчальних заклади України.
При розрахунку рейтингу враховувалися такі критерії:
задоволеність випускників ВНЗ отриманою ними освітою і можливістю застосувати її в трудовій діяльності (КР1). Думка молодих фахівців (випускників ВНЗ 2004-2009 рр.) стосовно можливостей отримати затребувану освіту у ВНЗ, де вони проходили навчання. Включає такі аспекти:
чоцінка випускниками практичної значимості навчання,
чзадоволеність сприянням ВНЗ працевлаштуванню випускників,
чдосвід трудової діяльності випускників,
чзадоволеність власним ВНЗ і визначення випускниками ВНЗ, які дають найкращу підготовку в цілому. Вага в загальному рейтингу = 0.10.
Сприйняття роботодавцями якості освіти в українських ВНЗ (КР2). Визначення роботодавцями українських ВНЗ, які дають випускникам найкращу підготовку для роботи в їхній компанії. Вага в загальному рейтингу = 0.31.
Сприйняття експертами якості освіти в українських ВНЗ (КР3). Визначення компаніями-експертами українських ВНЗ, які дають найкращу підготовку для роботи в їхній компанії. Вага в загальному рейтингу = 0.29.
Співпраця між ВНЗ і компаніями-роботодавцями (КР4). Кількість компаній-роботодавців і експертів, які співпрацюють із ВНЗ. Вага в загальному рейтингу = 0.30.  
За результатами складеного рейтингу ВНЗ, до п'ятірки найсильніших увійшло 7 вищих навчальних закладів. 5 із них розташовані в Києві, по одному - в Донецьку і Львові.
Перше місце у рейтингу зберіг Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (87 балів).
Втративши порівняно із минулим роком кілька балів, із першого на друге місце перемістився Київський національний університет імені Т.Шевченка (80 балів, минулого року - 85 балів).
Третє місце рейтингу, як і минулого року, посів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (51 бал).
На четвертому місці, із незначним відривом від третьої сходинки, - Національний університет "Києво-Могилянська академія" (47 балів) і Національний університет "Львівська політехніка" (45 балів).
На п'ятій сходинці рейтингу розмістилися Донецький національний технічний університет (40 балів) і Київський національний університет будівництва і архітектури (38 балів), причому ДНТУ порівняно із минулим роком втратив 10 балів, опустившись на дві позиції.

Рейтинг за напрямами підготовки
Для визначення найсильніших ВНЗ із підготовки фахівців окремих спеціальностей було складено окремий рейтинг ВНЗ за напрямами підготовки:
- бізнес-економічних спеціальностей (198 ВНЗ);
- юридичних спеціальностей (90 ВНЗ);
- інженерно-технічних спеціальностей (110 ВНЗ);
- інформаційних технологій (103 ВНЗ);
- архітектурно-будівельних спеці-альностей (36 ВНЗ).
Рейтинг ВНЗ за підготовкою фахівців окремих спеціальностей ґрунтується на таких критеріях:
задоволеність випускників ВНЗ отриманою ними освітою і можливістю застосувати її в трудовій діяльності (КР1). Критерій розраховувався на основі відповідей випускників на питання анкети "Які ВНЗ України готують кращих фахівців з Вашої спеціальності?". Під час опитування випускники могли назвати до дев'яти ВНЗ, які, на їхню думку, дають най-кращу підготовку за їхнім фахом: три найкращі (перше місце), і по три на другому і третьому місцях. За кожну згадку на першому місці ВНЗ отримував 3 бали, на другому - 2 бали, на третьому - 1 бал. За кожним напрямом підготовки для кожного ВНЗ в рейтингу розраховувалася сума балів; для порівнюваності результатів отримані суми балів нормувалися як відсоток від найбільшого значення.
Сприйняття роботодавцями якості освіти в українських ВНЗ (КР2). Критерій розраховувався на основі відповідей роботодавців на питання анкети "Уявіть, що Ви набираєте на роботу фахівців (назва напряму). Скажіть, будь ласка, випускникам яких ВНЗ Ви віддали б перевагу в першу чергу, в 2-гу, в 3-тю? (не більше 3-х ВНЗ для кожного вибору)". Подальша процедура розрахунку - аналогічна до розрахунку балу за відповідями випускників.
Сприйняття експертами якості освіти в українських ВНЗ (КР3). Розраховувався на основі відповідей експертів на запитання анкети, аналогічного до опитування роботодавців.
Загальна процедура підрахунку рейтингу за спеціальностями аналогічна до процедури підрахунку загального рейтингу. Але оскільки оцінки випускників, роботодавців та експертів виявилися однаковою мірою взаємопов'язаними, ваги для цих трьох компонент в спеціалізованому рейтингу не розраховувалися.
Рейтинг за кожним напрямом підготовки має 10 позицій (місць).

Правознавство

За підготовкою фахівців юридичних спеціальностей перше місцев Україні, як і раніше, посідає Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого (Харків), яка однаково високо оцінюється і випускниками, і роботодавцями і займає перше місце у рейтингу.
Друге місце за цим напрямом підготовки впевнено тримає Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Наступні ти позиції, із помітним відставанням від лідерів, займають Національний університет "Києво-Могилянська академія" (третє місце за спеціальністю), Одеська національна юридична академія (четверте місце) і Львівський національний університет імені Івана Франка (п'яте місце).

Менеджмент і економіка
П'ятірка лідерів за підготовкою фахівців бізнес-економічних спеціальностей за минулий рік не змінилася.
За результатами проведених опитувань, перше місце за підготовкою фахівців бізнес-економічних спеціальностей розділили Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (91 бал) та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (89 балів). Обидва університети отримали найвищі оцінки експертів, проте КНЕУ вище оцінюється роботодавцями, натомість КНУ ім. Т.Шевченка більш популярний у середовищі випускників.
Другу сходинку рейтингу за підготовкою фахівців бізнес-економічних спеціальностей поділили Національний університет "Києво-Могилянська академія" (45 балів) і Київський національний торговельно-економічний університет (43 бали).
Третє місце отримав Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (39 балів).
Серед інших ВНЗ, які готують високозатребуваних фахівців бізнес-економічних спеціальностей, можна назвати Дніпропетровський національний університет (19 балів), Національний університет "Львівська політехніка" (19 балів), Львівський національний університет імені Івана Франка (18 балів), Донецький національний університет (18 балів), Одеський державний економічний університет (16 балів), Харківський національний економічний університет (15 балів) і Донецький національний технічний університет (14 балів).
 Інженерні/ технічні спеціальності
Перше місце за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей посів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
На другому місці - Донецький національний технічний університет. Причому експертами цей ВНЗ оцінюється найвище, але випускники і роботодавці суттєво рідше називали його серед найкращих за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей.
Третє місце у рейтингу за напрямом підготовки має Національний гірничий університет .
Четверте місце ділять Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національний університет "Львівська політехніка" і Національна металургійна академія України.
На п'ятому місці за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей -Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Повний рейтинг ВНЗ за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей представлений у додатку.

Інформаційні технології
За підготовкою фахівців із інформаційних технологій першу позицію рейтингу впевнено тримає Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (100 балів), який за цим напрямом найвище оцінюється як роботодавцями, так і випускниками.
Наступним у рейтингу за підготовкою фахівців із інформаційних технологій йде Київський національний університет імені Тараса Шевченка (40 балів).
Серед інших ВНЗ, які були високо оцінені за підготовкою фахівців із інформаційних технологій, - Національний університет "Львівська політехніка" (27 балів), Дніпропетровський національний університет (20 балів), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (20 балів), Харківський національний університет радіоелектроніки (18 балів), Національний авіаційний університет (16 балів), Одеський національний полі-технічний університет (15 балів), Національний університет "Києво-Могилянська академія" (15 балів) і Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (14 балів).
Архітектура/
будівництво

За підготовкою фахівців архітектурно-будівельних спеціальностей перше місце за оцінками усіх груп респондентів посідає Київський національний університет будівництва і архітектури (100 балів).
Із помітним відставанням від лідера другу позицію рейтингу ВНЗ за підготовкою фахівців архітектурно-будівельних спеціальностей другий рік поспіль посів Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (39 балів) .
Наступні позиції в рейтингу за спеці-альністю, із мінімальним розривом у кількості набраних балів, обіймають Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (25 балів), Одеська державна академія будівництва та архітектури (22 бали), Національний університет "Львівська політехніка" (21 бал) і Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (20 балів).
Усі ці ВНЗ непогано оцінюються роботодавцями і готують якісних конкурентоздатних фахівців архітектурно-будівельних спеціальностей.

Рейтинг по регіонах
Географічне розташування вищого навчального закладу може відігравати вагому роль як для абітурієнтів при виборі місця навчання, так і для роботодавців при побудові системи співпраці із ВНЗ. Із огляду на це, було складено окремі рейтинги вищих навчальних закладів для різних регіонів:
ЗАХІДНИЙ РЕГІОН: Волинська,  Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.
ПІВДЕННИЙ РЕГІОН: АР Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області.
СХІДНИЙ РЕГІОН: Донецька, Луганська, Харківська області.
Загальна процедура підрахунку регіонального рейтингу аналогічна до процедури підрахунку загального рейтингу. При розрахунку використовувалися такі ж критерії і такі ж значення ваги. Отримані бали нормувалися відносно до максимального показника у регіоні.
Усього у рейтингу було представлено:
- 43 ВНЗ Західного регіону;
- 82 ВНЗ Центрального регіону;
- 62 ВНЗ Південного регіону;
- 47 ВНЗ Східного регіону.
Рейтинг ВНЗ Центрального, Південного і Східного регіонів має 10 позицій (місць), Західного (через низьку диференційованість ВНЗ) - 5 позицій.

Західний регіон
Основним освітнім центром Західного регіону є Львів: саме там розташовані два найсильніші ВНЗ регіону - Національний університет "Львівська політехніка" (перше місце у регіональному рейтингу і четверте - в загальнонаціональному) і Львівський національний університет імені Івана Франка (друге місце у регіональному рейтингу і сьоме - в загальнонаціональному).
Окрім цього, серед сильних ВНЗ регіону можна назвати Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне), Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", Тернопільський національний економічний університет.
 
Центральний регіон
У Центральному регіоні наявні найкращі можливості для отримання хорошої освіти, хоча вони зосереджуються майже виключно в Києві. У Центральному регіоні (у більшості - в Києві) зосереджена найбільша кількість вищих навчальних закладів (82 у рейтингу); у Києві розташовано 5 із 7-ми найкращих на загальнонаціональному рівні ВНЗ.
Перелік найсильніших ВНЗ регіону практично дублює рейтинг найкращих ВНЗ у масштабах країни: перше місце посідає НТУУ "КПІ", друге місце - КНУ ім. Т.Шевченка, далі йдуть КНЕУ ім. Вадима Гетьмана і НаУКМА.
Серед інших сильних ВНЗ регіону можна назвати Київський національний університет будівництва і архітектури (38 балів; 5-те місце), Київський національний торговельно-економічний університет (30 балів; 6-те місце), Національний авіаційний університет (25 балів, 7-ме місце), Національний університет харчових технологій (23 бали, 7-ме місце), Національний транспортний університет (18 балів, 7-ме місце).

Південний регіон
Південний регіон не може похвалитися дуже потужними освітніми можливостями, хоча тут існує декілька вагомих освітніх центрів (Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя). Із вищих навчальних закладів Південного регіону до рейтингу було включено 62; але жоден із них не потрапив до п'ятірки найкращих на загальнонаціональному рівні. Разом із тим, в Південному регіоні є ВНЗ, які забезпечують високий рівень підготовки, зокрема з інженерно-технічних, юридичних й архітектурно-будівельних спеціальностей.
Загалом, за критеріями рейтингу, найкращим ВНЗ Південного регіону може вважатися Національний гірничий університет України (Дніпропетровськ; перше місце в регіональному рейтингу і шосте - в загальнонаціональному).
Друге місце серед вищих навчальних закладів Південного регіону посідає Дніпропетровський національний університет (Дніпропетровськ), третє - Національна металургійна академія України (Дніпропетровськ).
Серед інших сильних ВНЗ регіону - Запорізький національний технічний університет, Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Східний регіон
Східний регіон, як і Центральний, пропонує непогані освітні можливості із основними освітніми центрами у Харкові і Донецьку. Загалом до рейтингової оцінки було включено 47 вищих навчальних закладів Східного регіону; один із них опинився серед семи найкращих на загальнонаціональному рівні.
Серед ВНЗ Східного регіону перше місце посідає Донецький національний технічний університет (Донецьк), який на загальнонаціональному рівні має 5-те місце.
Друге місце серед ВНЗ Східного регіону посідає Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (Харків, 6-те місце в загальнонаціональному рейтингу), третє - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків, 7-ме місце в загальнонаціональному рейтингу і перше місце в рейтингу за юридичними спеці-альностями).
Інші ВНЗ Східного регіону, які дають високо затребувану освіту, - Донецький національний університет (Донецьк), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ), Донбаський державний технічний університет (Алчевськ) і Донецький державний університет економіки і торгівлі м. М. Туган-Барановського (Донецьк).

www.yorcompass.org

Оформите подписку на журнал "Сучасна освіта".

Только так Вы не пропустите ни одного материала. Возможно, самого важного для Вас.

 

 

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!