s-osvita.com.ua Зовнішнє незалежне оцінювання ЗНО - 2016 Увага! Розпочато реєстрацію для участі в ЗНО - 2016


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Незалежне тестування. Найчастіші питання та відповіді на них

Чи може учасник тестування самостійно розрахувати свою оцінку за 12-бальною шкалою?

 Так. Учасник тестування матиме можливість самостійно розрахувати свою оцінку за 12-бальною шкалою після перевірки всіх робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання та затвердження предметними екзаменаційними комісіями таблиць перерахування тестових балів учасника в оцінки за 12-бальною шкалою. Ці таблиці буде розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

  Як проводиться оцінювання за 12-бальною шкалою?

 Оцінка за 12-бальною шкалою є критеріальною. Вона відображає ступінь відповідності навчальних досягнень учасника тестування стандартам освіти і критеріям оцінювання. Схему оцінювання за 12-бальною шкалою розробляють предметні екзаменаційні комісії на основі державних стандартів освіти, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, статистичних даних результатів тестування та характеристик тестових завдань. Схема оцінювання (таблиця перерахунку тестових балів у 12-бальну шкалу) затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти. У складі предметних експертних комісій - головні спеціалісти Міністерства освіти і науки України з відповідних навчальних предметів, співробітники Академії педагогічних наук України, викладачі провідних вищих навчальних закладів, авторитетні вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, методисти Українського центру оцінювання якості освіти. Склад предметних екзаменаційних комісій затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.

 Чи може учасник тестування самостійно розрахувати свою оцінку за шкалою 100-200 балів?

 Так, але для цього необхідно знати свій тестовий бал. Учасник тестування зможе самостійно обчислити свій тестовий бал з предмета як арифметичну суму балів за виконані завдання тесту, якщо він пам'ятає свої відповіді. Для цього на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде розміщено правильні відповіді на всі запитання тестів за всіма варіантами і кількість балів за кожну правильну відповідь. Свої тестові бали можна перевести в оцінку за шкалою 100-200 балів на основі таблиці перерахування тестових балів, яку також буде розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти після перевірки всіх робіт і проведення шкалювання.

 Як проводиться оцінювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів?

 Оцінка результатів за шкалою 100-200 балів здійснюється автоматично за допомогою комп'ютерної програми.

 Шкала 100-200 балів є:

 - рейтинговою, тобто учасник, який набрав з даного предмета більше тестових балів, отримає вищу оцінку за шкалою 100-200 балів, ніж учасник, який набрав з даного предмета меншу кількість тестових балів;

 - справедливою, тому що учасники, які набрали однакову кількість тестових балів, отримають однакову оцінку за шкалою 100-200 балів;

 - стандартизованою, тобто розподіл учасників за цією шкалою буде практично однаковим з різних предметів тестування, різних сесій тестування, різних років тестування, що забезпечить можливість приймальним комісіям порівнювати результати учасників зовнішнього оцінювання різних сесій, різних років, з різних предметів тестування тощо;

 - нормалізованою: середнє значення результатів учасників з кожного предмета дорівнює 150 балам, а середнє квадратичне відхилення результатів дорівнює 15, це забезпечує зрозумілу інтерпретацію результатів (наприклад, якщо оцінка учасника більше 150, то це означає, що його результат такий самий, як у 50% учасників тестування з цього предмета).

 Шкала 100-200 балів забезпечує більшу роздільну здатність оцінки при значеннях, що близькі до кінцевих (100 і 200 балів). Це дозволяє приймальним комісіям ВНЗ приймати більш виважені рішення щодо зарахування до вищих навчальних закладів учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які мають напівпрохідний бал (у ВНЗ з великим конкурсом). 

Яка схема оцінювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року?

 Учасник зовнішнього оцінювання 2008р. отримає з кожного предмета тестування окремий сертифікат, в якому буде оцінка за нормалізованою шкалою 100-200 балів. Саме ця оцінка використовуватиметься приймальними комісіями вищих навчальних закладів для проведення конкурсного відбору студентів на 1-й курс. Крім того, в сертифікатах з трьох предметів тестування (українська мова і література, математика, історія України) будуть виставлені оцінки за 12-бальною критеріальною шкалою (відповідно з предметів: українська мова, алгебра та початки аналізу, історія України ХХ- початку ХХІ ст.). Оцінку за 12-бальною шкалою учасник тестування може використати в загальноосвітньому навчальному закладі як результат державної підсумкової атестації.

 Які заклади освіти проводять пробне тестування?

 № з/п Заклад освіти Адреса Контактні телефони
1
2
3
4
5
6 Запорізький комунальний заклад обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

 Що таке додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання?

 Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання

 Право на участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання мають:

 1. Особи, які зареєструвалися для участі в основній сесії зовнішнього оцінювання у визначені терміни, проте через об'єктивні причини не змогли пройти тестування.
 2. Особи, які через об'єктивні причини не змогли зареєструватися у визначені терміни.

 До об'єктивних причин, що дають право особі на участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання належать:

 1. Участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, які включені до офіційних заходів, що проводяться за участю Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.
 2. Хвороба, що перешкоджає участі в тестуванні, підтверджена довідкою з відповідного закладу охорони здоров'я.
 3. Смерть рідних по крові або по шлюбу під час основної сесії зовнішнього оцінювання.
 4. Стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.
 5. Перебування за кордоном протягом усього періоду реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього оцінювання.
 6. Проходження строкової військової служби.
 7. Перебування в установах виконання покарань.
 8. Проходження державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти екстерном у встановленому законодавством порядку.

 Як бути зі шкільними екзаменами? Їх все ж таки потрібно здавати?

 Правила та порядок складання державної підсумкової атестації встановлюються Міністерством освіти і науки України. Зміст цих документів доводиться до відома адміністрацій навчальних закладів та, як правило, розміщується на сайті МОН України www.mon.gov.ua

Результати тестування з української мови, алгебри, історії України за бажанням випускника зараховуються як державна підсумкова атестація.     

Як можна ознайомитись із програмами та зразками тестів?

Українським центром оцінювання якості освіти підготовлено до видання «Довідник учасника зовнішнього незалежного оцінювання», який містить програми та зразки завдань з усіх предметів. Такий посібник передбачено для кожного учасника тестування і його можна буде отримати до 20 лютого 2008 року на пунктах реєстрації.

Також на нашому сайті є зразки тестових зошитів 2007 року.

 Що таке зовнішнє оцінювання і незалежне тестування?

Зовнішнє оцінювання - це оцінювання навчальних досягнень учнів незалежною установою, яка не пов′язана ні зі школами, ні з вищими навчальними закладами. Такою установою в Україні є Український центр оцінювання якості освіти.

Незалежне тестування - це інструмент зовнішнього оцінювання. Оцінювання здійснюється не тими вчителями чи викладачами, які безпосередньо навчають випускника, а незалежними екзаменаторами. ″Незалежні″ вони тому, що не мають відношення до жодного учасника зовнішнього оцінювання.

Що таке Болонський процес і як він пов′язаний із зовнішнім незалежним оцінюванням?

 Болонський процес - це процес європейських реформ. Він спрямований на створення до 2010 року спільної Зони європейської вищої освіти.

 19 травня 2005 року Україна приєдналась до Болонського процесу. Наша країна чітко визначила орієнтири на входження в освітній і науковий простір Європи.

 Участь України в Болонському процесі є кроком до реалізації стратегії євроінтеграції, сприятиме підвищенню якості освіти і вирішить проблему визнання українських дипломів за кордоном.

 Іспити у формі тестування мають безпосереднє відношення до Болонського процесу. Адже це великий крок до більш прозорої і чесної системи відбору абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

Чи може відбуватися витік інформації зі змісту тестів?

 Застосовуються всі можливі технології, аби зміст тестів був надійно захищений. Технологія створення будь-якого тесту передбачає, що окрема особа, причетна до його розробки, не має доступу до тесту в цілому. Розробнику відома тільки та частина, за яку відповідає саме він

 Хто розробляє тести в Україні?

 Тести для зовнішнього незалежного оцінювання розробляють кращі вчителі шкіл, викладачі вищих навчальних закладів, методисти та ін. Жоден тест не складає один автор. Тест - це поєднання завдань різних форм, підготовлених кількома авторами за єдиною специфікацією. Прізвища авторів тестів не розголошуються для унеможливлення витоку інформації про зміст завдань.

Чи тести відповідають шкільній програмі?

 Так, відповідають. Тому найкращий спосіб підготовки до зовнішнього оцінювання - наполегливе і систематичне навчанння. Засвоєння шкільної програми - запорука успішного складання тестів.

Які області України закріплені за кожним з регіональних центрів?

 Вінницька, Житомирська, Хмельницька області закріплені за Вінницьким РЦОЯО; Дніпропетровська і Полтавська - за Дніпропетровським РЦОЯО; Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська області - за Івано-Франківським РЦОЯО; Київ, Київська і Черкаська області - за Київським РЦОЯО; Львівська, Волинська, Рівненська області - за Львівським РЦОЯО, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська області - за Одеським РЦОЯО; Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Запорізька і Херсонська області - за Сімферопольським РЦОЯО; Харківська, Чернігівська, Сумська - за Харківським РЦОЯО.

 Хто проводить зовнішнє оцінювання?

 Організовує тестування Український центр оцінювання якості освіти і регіональні центри: Вінницький РЦОЯО, Дніпропетровський РЦОЯО, Донецький РЦОЯО, Івано-Франківський РЦОЯО, Київський РЦОЯО, Львівський РЦОЯО, Одеський РЦОЯО, Харківський РЦОЯО, Сімферопольський РЦОЯО.

 Якими є тести для зовнішнього незалежного оцінювання?

 Тести для зовнішнього незалежного оцінювання - предметні, вони оцінюють знання з конкретного предмета.

Хто визначає інструкторів і незалежних екзаменаторів?

 Інструкторів та екзаменаторів визначає Український центр оцінювання якості освіти серед кандидатур, запропонованих регіональними центрами оцінювання якості освіти.


За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти
www.testportal.com.ua