Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

 

kpi logo

 

 

ОРEN DAY ТЕФ 18.06.22 

Навчально-науковий інститут

атомної та теплової енергетики

(ТЕФ)

КПІ ім. Ігоря Сікорського

запрошує абітурієнтів та всіх бажаючих

на онлайн-зустріч 18.06.22 об 11:00.


Підключайтесь та дізнавайтесь:

 • Роботодавці та студенти  про спеціальності: 121,122,142,143, 144, 151 - актуальність, стабільність, майбутнє.
 • Особливості вступу 2022. 
 • Неформально про навчання.

 

ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО ЗУСТРІЧІ:

https://meet.google.com/scs-cieq-oqa


ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ: HTTPS://TEF.KPI.UA/ 

kpi tef logo1 


 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

НТУ ХПІ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1870

Інформація про внз:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" (НТУ "ХПІ") - найбільший навчальний центр східної України і найбільший ВНЗ міста Харкова. В університеті навчаються приблизно 26 тисяч студентів.

В університеті здійснюється підготовка фахівців за трьома кваліфікаційними рівнями. Перший рівень - навчання 4 роки з наданням кваліфікації бакалавр, другий і третій- навчання 5,5 років з наданням кваліфікації інженер або магістр - 6 років.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" (НТУ "ХПІ") був заснований у 1870 році, коли Міністерство фінансів доручило Учбовому комітету Петербурзького технологічного інституту підготувати матеріали по організації нового вищого учбового закладу за зразком Петербурзького з урахуванням місцевих особливостей і можливостей.

25 грудня 1870 року з Петербургу до Харкова прибули професори Петербурзького технологічного інституту І. А. Вишнеградський і Н. П. Ільїн для визначення умов будівництва нового інституту.

Розгорнута історія становлення и розвитку НТУ "ХПІ" є на сайті університету.

На сьогоднішній день НТУ "ХПІ" потрапив до п'ятірки найкращих ВНЗ України в консолідованому рейтингу за версією інформаційного ресурсу "Освіта.ua". У східному регіоні вуз посів друге місце.

Академія Cisco при Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" отримала новий статус - Центр підготовки інструкторів.
В 2015 році НТУ "ХПІ" виповнилося 130 років. В день 130-річчя Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" на території навчального містечка біля головної алеї вузу урочисто відкрили пам'ятник Першому інженеру.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік інститутів, факультетів та кафедр:

Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ"

Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки

 • Автоматизація та кібербезпека енергосистем
 • Автоматизовані електромеханічні системи
 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Електричний транспорт та тепловозобудування
 • Електричні апарати
 • Електричні машини
 • Електричні станції
 • Електроізоляційна та кабельна техніка
 • Загальна електротехніка
 • Інженерна електрофізика
 • Парогенераторобудування
 • Передача електричної енергії
 • Промислова і біомедична електроніка
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Теплотехніка та енергоефективні технологiї
 • Технічна кріофізика
 • Турбінобудування

Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту

 • Автомобіле- і тракторобудування
 • Вища математика
 • Гідравлічні машини
 • Деталi машин та мехатронні системи
 • Зварювання
 • Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка
 • Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова
 • Ливарне виробництво
 • Матеріалознавство
 • Обробка металів тиском
 • Охорона праці і навколишнього середовища
 • Підйомно-транспортні машини і обладнання
 • Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
 • Технологія машинобудування та металорізальні верстати
 • Хімічна техніка та промислова екологiя

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

 • Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка
 • Динаміка та міцність машин
 • Комп'ютерне моделювання процесів та систем
 • Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів
 • Прикладна математика
 • Радіоелектроніка
 • Теоретична механіка
 • Фізика
 • Фізика металів і напівпровідників
 • Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

 • Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя
 • Видобування нафти, газу та конденсату
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Інтегровані технології, процеси і апарати
 • Органічна хімія, біохімія і мікробіологія
 • Органічний синтез та нанотехнології
 • Технічна електрохімія
 • Технологія жирів і продуктiв бродiння
 • Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
 • Технологія переробки нафти, газу та твердого палива
 • Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
 • Технологія полiмерних композиційних матеріалів та покриттів
 • Фізична хімія
 • Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

 • Економіка та маркетинг
 • Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент
 • Економічний аналіз і облік
 • Загальна економічна теорія
 • Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
 • Менеджмент та оподаткування
 • Міжкультурна комунікація та іноземна мова
 • Організація виробництва і управління персоналом

Факультет міжнародної освіти

 • Гуманітарних наук
 • Іноземна мова
 • Природничих наук
 • Українська, росiйська мова та прикладна лiнгвiстика

Факультет соціально-гуманітарних технологій

 • Ділова іноземна мова та переклад
 • Етика, естетика та історія культури
 • Інтелектуальнi комп'ютернi системи
 • Історія науки і техніки
 • Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна
 • Політична історія
 • Право
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Філософія

Факультет комп'ютерних наук і програмної інженерії

 • Інформатика та інтелектуальна власність
 • Комп'ютерна математика і аналіз даних
 • Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В.
 • Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології
 • Стратегічне управління

Факультет комп'ютерних та інформаційних технологій

 • Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу
 • Автоматика та управління в технічних системах
 • Інформаційно-вимірювальні технології і системи
 • Комп'ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
 • Мультимедійні інформаційні технології і системи
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Розподілені інформаційні системи і хмарні технології
 • Системи інформації

Галузі знань, спеціальності НТУ "ХПІ":
01 Освіта/Педагогіка:
 011 Освітні, педагогічні науки
 017 Фізична культура і спорт
03 Гуманітарні науки
 035 Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки:
 051 Економіка
 053 Психологія
 054 Соціологія
06 Журналістика:
 061 Журналістика
07 Управління та адміністрування:
 071 Облік і оподаткування
 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 073 Менеджмент
 075 Маркетинг
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
10 Природничі науки:
 101 Екологія
 105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика:
 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології:
 121 Інженерія програмного забезпечення
 122 Комп'ютерні науки
 123 Комп'ютерна інженерія
 124 Системний аналіз
 125 Кібербезпека
13 Механічна інженерія:
 131 Прикладна механіка
 132 Матеріалознавство
 133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія:
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 142 Енергетичне машинобудування
 144 Теплоенергетика
 145 Гідроенергетика
15 Автоматизація та приладобудування:
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 153 Мікрота наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія:
 161 Хімічні технології та інженерія
 162 Біотехнології та біоінженерія
17 Електроніка та телекомунікації:
 171 Електроніка
 172 Телекомунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології:
 181 Харчові технології
 185 Нафтогазова інженерія та технології
 186 Видавництво та поліграфія
26 Цивільна безпека:
 263 Цивільна безпека
27 Транспорт:
 273 Залізничний транспорт
 274 - Автомобільний транспорт
28 Публічне управління та адміністрування:
 281 Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини:
 292 Міжнародні економічні відносини

Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" відкрила нову спеціальність "Медіакомунікації".

Інформація для абітурієнта

Структурним підрозділом університету, який планує та організує управління навчальною роботою, є Навчальний відділ НТУ "ХПІ". Він був створений ще 16 квітня 1885 року.
Основні завдання навчального відділу - організація навчального процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями та практичною підготовкою.

Функції навчального відділу:

 • 1 Планування навчального процесу
 • 3. Контроль навчальної і навчально-методичної роботи кафедр
 • 4. Організаційна робота

Додаткова інформація:
Справжнім осередком вдячної пам'яті, патріотичного виховання, навчання на кращих традиціях вітчизняної вищої технічної школи є Музей історії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".
Заснований в 1972 р., він був одним із перших музеїв вищих навчальних закладів міста Харкова.

Університет активно займається питаннями інформаційного наповнення українського сегмента мережі Інтернет. Найбільшим досягненням у цьому напрямку є створення у 1998 році на базі університету найпопулярнішого українського інформаційного порталу "МЕТА". Починаючи з кінця 2000 року, коли інформаційно-пошукова система "МЕТА" переросла в потужний і популярний український інформаційний портал, проект "МЕТА" почав самостійне життя.

За підсумками Х Міжнародної студентської олімпіади в галузі інформаційних технологій "IT - Planet", Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" став чемпіоном України серед навчальних закладів вищої професійної освіти. Статус переможця у цих змаганнях Політех виборов уже вчетверте завдяки успішним виступам студентів, які брали участь у відбіркових етапах змагань.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного технічного університету "Харківський політехнічний iнститут" (НТУ ХПІ) в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: вул. Кирпичова, 2
 • Телефони: (057) 707-66-00 (довiдкова), (057) 707-66-34 (цпк)

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

11.04.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.