Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Український державний хіміко-технологічний університет, УДХТУ

УДХТУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1930

Інформація про внз:

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" - єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад у галузі хімії та хімічної технології. Форма власності - державна. Рівень акредитації - IV.
Університет складається з шести факультетів денної форми навчання, магістратури, аспірантури, докторантури, екстернатури, заочного факультету, факультетів довузівської підготовки і післядипломної освіти.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультет технології неорганічних речовин (ТНР)
Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Освітня програма:
Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС)
Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітні програми:
Технічна електрохімія (Е)
Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних, розсіяних елементів та наноматеріалів (ХТ Н РЕ)
Технологія водопідготовки та водоочищення (ТВ)
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК)
Природоохоронні хімічні технології (ПХТ)
"Аналітичний контроль у виробництві харчової та косметичної продукції" (АКВ)

Випускові кафедри:
- технології неорганічних речовин і екології
- аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів
- електрохімічних та природоохоронних технологій

Загальноосвітні кафедри:
- неорганічної хімії
- фізичної хімії
    
Факультет технології органічних речовин та біотехнології (ТОР та БТ)
Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітня програма:
Хімічні технології органічних речовин (О)
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Освітня програма:
Біотехнологія та біоінженерія (БТ)
Галузь знань:22 Охорона здоров'я
Спеціальність: 226 Фармація
Освітня програма:
Фармація, промислова фармація (Ф)

Випускові кафедри:
- технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів
- біотехнології

Загальноосвітні кафедри:
- органічної хімії
- іноземних мов
- здоров'я
- охорони праці та БЖД
    
Факультет технології високомолекулярних сполук (ТВМС)
Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітні програми:
Хімічні технології високомолекулярних сполук (П)
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП)
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП)
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ)
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП та Г)
Галузь знань:18 Виробництво та технології
Спеціальність: 181 Харчові технології
Освітня програма:
Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)
Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія
Освітня програма:
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)

Випускові кафедри:
- переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів
- технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції
- хімії та технології переробки еластомерів
- хімічної технології палива

Загальноосвітні кафедри:
- філософії

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв (ОТС)
Факультет здійснює підготовку фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними освітніми програмами:
Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітні програми:
Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів
Хімічні технології і дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітні програми:
Інжиніринг харчових продуктів
Інжиніринг виробничих об'єктів
Інжиніринг пакувальних виробів

Випускові кафедри:
- хімічної технології кераміки та скла;
- хімічної технології в'яжучих матеріалів;
- обладнання і технології харчових виробництв.

Загальноосвітні кафедри:
- процесів, апаратів та загальної хімічної технології;
- українознавства.

Факультет механічний
Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітні програми:
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН)
Галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ)
Комп'ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП)
Комп'ютерне проектування промислового обладнання (ХМ)
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма:
Технології машинобудування (ТМ)
Галузь знань:14 Електрична інженерія
Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Освітня програма:
Теплоенергетика (ЕТТ)

Випускові кафедри:
- машинобудування та інженерної механіки
- обладнання хімічних виробництв
- енергетики

Загальноосвітні кафедри:
- матеріалознавства
- прикладної механіки
- фізики

Факультет комп'ютерних наук та інженерії
Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Освітня програма:
Комп'ютерні науки (ІС)
Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія
Освітня програма:
Комп'ютерна інженерія (СКС)
Галузь знань:15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Освітня програма:
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Освітня програма:
Метрологія та інформаційно - вимірювальна техніка (МС)

Випускові кафедри:
- інформаційних систем
- спеціалізованих комп'ютерних систем
- комп'ютерно-інтегрованих технологій та метрології

Загальноосвітні кафедри:
- обчислювальної техніки та прикладної математики
- електротехніки
- комп'ютерно-інтегрованих технологій та метрології

Факультет економічний
Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітні програми:
Економічна кібернетика (КІБ)
Економіка підприємства (ЕК)
Галузь знань:07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма:
Фінанси і кредит (ФІН)
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітні програми:
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності ) (МЕН)
Менеджмент інноваційної діяльності (МІД)
Спеціальність: 075 Маркетинг
Освітня програма:
Маркетинг (МР)

Випускові кафедри:
- економіки промисловості та організації виробництва
- менеджменту та фінансів
- теоретичної та прикладної економіки
- маркетингу

Центр доуніверситетської підготовки

Інформація для абітурієнта

Додаткова інформація:
Український державний хіміко-технологічний університет - це:

 • єдиний спеціалізований багатопрофільний потужний державний вищий навчальний заклад, у якому з 1930 р. було підготовлено понад 60000  висококваліфікованих фахівців;
 • понад 60 професорів та докторів наук, понад 200 кандидатів наук;
 • перше місце серед технічних університетів України у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, друге місце в області та 16 місце серед 200 ВНЗ України;
 • 7 факультетів, 9 навчальних корпусів, майже 122000 м2 навчальних та допоміжних приміщень;
 • сучасний спортивний комплекс, у якому проводяться міжнародні змагання з волейболу (Кубок Президента України), тренуються спортсмени з 16 видів спорту, гандбольна команда університету виступає у вищій лізі України, університет має чемпіонів світу та Європи з греблі, чемпіонів України з бадмінтону;
 • 5 гуртожитків (100% забезпечення житлом іногородніх);
 • спортивно-оздоровчий табір "Дубовий гай";
 • бібліотека з 770 тис. примірників навчальної, наукової та художньої літератури;
 • безкоштовний доступ до мережі Internet (Wi-Fi) у навчальних корпусах та гуртожитках;
 • програми міжнародного співробітництва з отримання студентами подвійних дипломів на навчання в магістратурі університетів Франції, Норвегії, Польщі та ін., додаткові навчальні послуги з іноземних мов та комп'ютерної підготовки;
 • гарантований попит роботодавців регіону на випускників університету, сприяння працевлаштуванню та диплом про вищу освіту європейського зразка;
 • найкращий у місті "Студентський клуб" (у 2014 та 2017 роках отримали найвищу нагороду (Гран-прі) у конкурсі "Студентська весна");
 • найкращий у місті Комітет студентської молоді (перше місце серед КСМ навчальних закладів міста).

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Українського державного хіміко-технологічного університету (УДХТУ)  в Дніпрі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Дніпро (Дніпропетровськ)
 • Адреса: просп. Гагаріна, 8
 • Телефони: (0562) 47-34-49

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

17.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.